Gaming Corps informerar aktieägarna

Published March 22, 2019 at 14:42

Gaming Corps AB (publ) (Nasdaq: GCOR, "Bolaget" eller "Gaming Corps") har tagit del av ett pressmeddelande från Bolagets tidigare samarbetspartner PlayMagic Ltd. i vilket man hävdar att PlayMagic Ltd. stämt Gaming Corps AB. Gaming Corps har erhållit flertalet förfrågningar från Bolagets aktieägare gällande pressmeddelandet och Bolaget finner därför särskild anledning att informera om att Gaming Corps inte har delgivits någon stämning från PlayMagic Ltd, varken i Sverige eller på Malta.  

Tisdagen den 21 mars kontaktades Bolaget av flertalet aktieägare som uppmärksammat ett pressmeddelande den 20 mars 2019 klockan 19:20 utskickat via MyNewsdesk. Pressmeddelandet låter hävda att PlayMagic Ltd. kräver Gaming Corps, via maltesisk domstol, på cirka 11 MSEK för påstådd skada i samband med tidigare utvecklingsuppdrag.

Bolaget vill härmed meddela att Gaming Corps inte har delgivits någon stämning varken i Sverige eller på Malta. Bolaget hänvisar till, och vidhåller, den information som offentliggjordes den 29 januari 2019 med anledning av att samarbetet med PlayMagic Ltd. sades upp.

Gaming Corps vill vidare understryka att Bolaget har som policy att inte kommentera rykten som florerar på marknaden och endast lämna sådan information till aktiemarknaden som krävs enligt lag och Nasdaq First Norths Regelverk för emittenter. I detta fall har Bolaget funnit det särskilt påkallat givet informationens karaktär och oron hos Bolagets aktieägare.

"Vi vill försäkra marknaden och samtliga aktieägare om att Gaming Corps tar ansvaret för korrekt informationsgivning på största allvar. I det fall vi enligt lag ska kommunicera med marknaden, så som till exempel vid kvittering av en delgivning, går vi ut till marknaden så snart som det är praktiskt möjligt om det inte enligt lag finns särskilda skäl att skjuta upp offentliggörandet av informationen." säger Erika Mattsson, Kommunikationschef.

För mer information, vänligen kontakta:

Juha Kauppinen, VD: juha@gamingcorps.com

Erika Mattsson, Tillförordnad Kommunikationschef och IR-ansvarig: ir@gamingcorps.com

Certified Adviser, Eminova Fondkommission AB: info@eminova.se,+46 8 684 211 00