Uppdatering av publiceringskalender

Published May 13, 2022 at 11:31

Gaming Corps AB (publ) ("Bolaget") har idag uppdaterat Bolagets publiceringskalender. Årsredovisningen för verksamhetsåret 2021 publiceras den 18:e maj och rapport för det första kvartalet 2022 publiceras den 26:e maj.

Bolaget har tidigarelagt arbetet med årsbokslutet och idag fastslagit publiceringsdatum av årsredovisning för verksamhetsåret 2021 till den 18:e maj 2022. Med hänsyn tagen till årsredovisningen kommer rapporten för det första kvartalet 2022 att publiceras den 26:e maj.

Komplett publiceringskalender finns på Bolagets hemsida under avdelningen Investor Relations.

För mer information, vänligen kontakta
Juha Kauppinen, CEO: juha@gamingcorps.com
Erika Mattsson, Chief Communications Officer och IR-ansvarig: ir@gamingcorps.com
Certified Adviser, Eminova Fondkommission AB: info@eminova.se, +46 8 684 211 00

Detta pressmeddelande finns tillgängligt i sin helhet på www.gamingcorps.com/newsroom

Denna information lämnades, genom ovanstående kontaktpersons försorg, för offentliggörande vid den tidpunkt som är angiven av Gaming Corps nyhetsdistributör MFN vid publiceringen av detta pressmeddelande.