NASDAQ GODKÄNNER GAMING CORPS FÖR FORTSATT NOTERING

Published November 29, 2019 at 14:56

Gaming Corps AB (publ) (Nasdaq: GCOR, ”Bolaget” eller ”Gaming Corps”) har idag den 29 november 2019 mottagit en skrivelse från Nasdaq som meddelar att Gaming Corps godkänts för fortsatt handel på Nasdaq First North Growth Market.

Nasdaq har idag den 29 november låtit meddela att man beslutat att Bolaget uppfyller gällande noteringskrav och att Bolagets aktier således ska vara fortsatt upptagna till handel på Nasdaq First North Growth Market. Beslutet är villkorat av att Bolaget offentliggör en slutlig version av sin bolagsbeskrivning senast fredag 6 december 2019. Gaming Corps inkom den 18 mars 2019 med en bolagsbeskrivning till Nasdaq som ledningen nu under kommande vecka kommer uppdatera och offentliggöra för marknaden.

Vi är enormt lättade och glada att ta emot det här beskedet idag. Det betyder så mycket för Gaming Corps att kunna gå vidare och vi ser fram emot ett positivt partnerskap med Nasdaq framöver. Vi kommer att kommentera processen och utfallet mer utförligt inom kort.” säger Juha Kauppinen, VD.

Den 20 december 2018 fann Nasdaq Stockholm AB i samråd med Bolagets Certified Adviser Eminova Fondkommission AB, att Bolaget genomgått sådan väsentlig förändring att Bolaget skulle betraktas som ett nytt bolag och därmed genomgå en ny noteringsgranskning.

Inom ramen för den förnyade noteringsgranskningen har Nasdaq prövat huruvida Bolaget uppfyller gällande noteringskrav i enlighet med Nasdaq First North Growth Market Rulebook. Prövningen har även tagit i beaktan investerarnas intressen, i enlighet med Lag (2007:528) om värdepappersmarknaden (15 Kap 11§).

För mer information, vänligen kontakta:

Juha Kauppinen, VD: juha@gamingcorps.com
Erika Mattsson, Kommunikationschef och IR-ansvarig: ir@gamingcorps.com
Certified Adviser, Eminova Fondkommission AB: info@eminova.se, +46 8 684 211 00
Detta pressmeddelande finns tillgängligt i sin helhet på www.gamingcorps.com/newsroom

Denna information är sådan information som Gaming Corps AB (publ) är skyldigt att offentliggöra enligt EU:s marknadsmissbruksförordning 596/2014. Informationen lämnades, genom ovanstående kontaktpersons försorg, för offentliggörande vid den tidpunkt som är angiven av Gaming Corps nyhetsdistributör MFN vid publiceringen av detta pressmeddelande.