Gaming Corps erhåller långfristigt lån från Nexttobe AB om 5 MSEK

Published March 28, 2019 at 07:00

Gaming Corps AB (publ) (Nasdaq: GCOR, "Bolaget" eller "Gaming Corps") meddelar idag att Bolaget erhållit ett långfristigt lån från riskkapitalbolaget Nexttobe AB om 5 MSEK med en årlig ränta under 5%.

Syftet med lånet är att stödja verksamheten framåt och bygga vidare på Bolagets spelutveckling inom iGaming. 

Nexttobe AB är ett ledande riskkapitalbolag som samarbetar med kompetenta och ambitiösa entreprenörer med inriktning på tillväxt.

För mer information, vänligen kontakta:

Juha Kauppinen, VD: juha@gamingcorps.com

Erika Mattsson, Tillförordnad Kommunikationschef och IR-ansvarig: ir@gamingcorps.com

Certified Adviser, Eminova Fondkommission AB: info@eminova.se,+46 8 684 211 00

Denna information är sådan information som Gaming Corps AB (publ) är skyldigt att offentliggöra enligt EU:s marknadsmissbruksförordning 596/2014. Informationen lämnades, genom ovanstående kontaktpersons försorg, för offentliggörande den 28 mars 2019 vid den tidpunkt som är angiven av Gaming Corps nyhetsdistributör Cision vid publiceringen av detta pressmeddelande.