JENS WINGREN LÄMNAR GAMING CORPS STYRELSE FÖR VD-ROLL

Published January 27, 2020 at 12:55

INSIDERINFORMATION: Styrelsen i Gaming Corps AB (publ) (Nasdaq: GCOR, ”Bolaget” eller ”Gaming Corps”) meddelar att Jens Wingren idag lämnar styrelsen.

Jens Wingren tillträdde som styrelseledamot vid bolagsstämman den 20 juni 2019. Den 23 december 2019 lät Jens meddela att han tackat ja till rollen som VD för ett annat bolag med start den 1/4 2020. Efter en intern dialog har styrelsen enigt beslutat att det är bättre för Bolaget att Jens lämnar omedelbart för att på så sätt bereda plats för en ny ledamot.

Styrelsen består efter Jens Wingrens entledigande av Claes Tellman, Daniel Redén och Bülent Balikci och är beslutsför enligt stadgarna. Dock är det styrelsens och ledningens samlade bedömning att en eller två ytterligare ledamöter skulle tillföra värde i detta skede.

Valberedningen har sedan tidigare ett par kandidater och kommer nu aktivt inleda arbetet med att ta fram en rekommendation. När valberedningens underlag är klart kommer styrelsen bedöma huruvida det räcker att invänta årsstämman eller om en extrainsatt stämma för val till styrelsen är att föredra.

Jag är ännu i startgroparna för min nya roll, men den senaste perioden har visat att tiden inte kommer räcka till för det aktiva engagemang som Gaming Corps styrelse kräver. Jag tackar mina kollegor i styrelse och ledning för den här tiden och ser fram emot att följa Gaming Corps utveckling framöver.” säger Jens Wingren,

Jag vill framföra mina gratulationer till Jens som nu tillträder sin första VD-roll och å Bolagets vägnar tacka honom för hans tid i styrelsen.” säger Claes Tellman, Ordförande.

För mer information, vänligen kontakta:

Juha Kauppinen, VD: juha@gamingcorps.com
Erika Mattsson, Kommunikationschef och IR-ansvarig: ir@gamingcorps.com
Certified Adviser, Eminova Fondkommission AB: info@eminova.se, +46 8 684 211 00

Detta pressmeddelande finns tillgängligt i sin helhet på www.gamingcorps.com/newsroom

Denna information är sådan information som Gaming Corps AB (publ) är skyldigt att offentliggöra enligt EU:s marknadsmissbruksförordning 596/2014. Informationen lämnades, genom ovanstående kontaktpersons försorg, för offentliggörande vid den tidpunkt som är angiven av Gaming Corps nyhetsdistributör MFN vid publiceringen av detta pressmeddelande.