Gaming Corps AB – Delårsrapport för perioden 1 januari 2018 till 30 juni 2018

Published August 30, 2018 at 15:15

Kommentar till delårsrapporten – VD Mike Doyle

Jag vill börja med att presentera Adam Orth som Chief Creative Officer för Gaming Corps. I denna roll kommer Adam bland annat att övervaka den kreativa utvecklingen i Gaming Corps projekt.

Under sina 20 års närvaro i spelsbranchen har Adam haft kreativa och designer-positioner på hög nivå hos Microsoft, LucasArts, Electronic Arts, Sony Computer Entertainment och PopCap Games. Han har direkt samarbetat med George Lucas, Frank Miller och har skapat digital underhållning för Lucasfilm, NASA, Nike, National Geographic och AMC Television. Vidare är Adam skaparen av den banbrytande VR-upplevelsen ADR1FT och tjänstgjorde nyligen som en mångsidig kreativ utvecklare, formgivare, författare, producent och strateg på FIREWALL ZERO HOUR PSVR vid First Contact Entertainment.

Ett av Adam Orths första bidrag för bolaget var att övervaka både re-branding och designen av Gaming Corps hemsida för att både modernisera dess look och uppdatera funktionaliteten för att göra det till ett bättre kommunikations- och försäljningsverktyg för organisationen framledes. Webbdesignen har genomförts så att den återspeglar Gaming Corps förändring till följd av både det nya ledarskapet och den strategiska visionen. Den aktuella versionen är version 1.0 och färdigställdes i anslutning till Gaming Corps närvaro på Gamescom 2018 som hölls i Köln, Tyskland. Ytterligare innehåll och funktioner kommer läggas till i efterföljande iterationer under närmaste tiden.

Jag och Adam Orth deltog i Gamescom 2018 den senaste veckan. Som en av världens största och viktigaste konferenser för spelbranschen stoltserar den med närvaro av över 370 000 personer och 31 000 operatörer inom sektorn. Tidpunkten för Gaming Corps omkonstruktion av webbplatsen gjordes avsiktligt för att maximera exponeringen för företaget i ett stort internationellt forum samt att lyfta fram och betona den renässans som företaget nu går igenom. Branschens svar på den nyligen uppdaterade Gaming Corps-webbplatsen, bolagets nya ledning, samt de projekt som vi visade för en mängd utgivare och utvecklare var positiva och har resulterat i otaliga önskningar om ytterligare diskussioner.

Efter Gamescom-dagarna besökte vi Chimney Poland i Warszawa för att personligen introducera Adam Orth till utvecklingsgruppen som arbetar med projektet och för att granska de framsteg som gjorts med prototypen. I korthet har Chimney gjort stora framsteg med vår designvision, och både konststilen och den visuella trohet vi presenterades var bokstavligen i världsklass. Vi kommer så småningom att börja visa statiska bilder av det pågående arbetet, men detta kommer att göras med försiktighet eftersom projektet representerar en verklig innovation i det interaktiva mediet.

En ytterligare positiv utveckling i vårt partnerskap med Chimney Group är att vi nu har ett samlokaliserat kontorsutrymme med Chimney Group i Santa Monica, Kalifornien. Adam Orth kommer att arbeta utifrån kontoret för att stödja framtida projekt och stärka vårt samarbete med Chimney de kommande åren.

Jäms med ovan pågående aktiviteter har vi många intressanta möten i pipelinen med väl valda aktörer, både förstamöten likväl som lovande uppföljningsmöten. Som jag tidigare framfört så är det i branschen långa ledtider till att nå den slutliga dealen men vi fortsätter att bearbeta potentiella kunder och samarbetspartners och det är med samma optimism som jag hade när jag för drygt 3 månader sedan blev vd för Gaming Corps. Vi tar nu steget in i en mycket spännande höst med huvudinriktningen att ge bolaget nya inkomstbringande uppdrag. 

Michael T. Doyle, VD Gaming Corps AB

Delårsperioden samt andra kvartalet i sammandrag

 • Nettoomsättningen uppgick till 0 MSEK (0,01 MSEK) i moderbolaget och 12,42 MSEK (0,14 MSEK) i koncernen under delårsperioden.Dotterbolaget Red Fly Studio Inc tillämpar kontantmetoden i redovisningen, varvid fakturerat belopp till uppdragsgivare utanför koncernen inte redovisas förrän betalning erhållits.

 

 • Rörelseresultat före avskrivningar uppgick till -7,3 MSEK (-8,6 MSEK) i moderbolaget och  -8,7 MSEK (-10,5 MSEK) i koncernen under delårsperioden.

 

 • Resultat efter finansiella poster uppgick till -8,4 MSEK (-9,5 MSEK) i moderbolaget och -11,7 MSEK (-11,7 MSEK) i koncernen under delårsperioden. 

 

 • Spelveteranen Mike Doyle tillträder som operativ chef i Gaming Corps i mitten av april 2018. Doyle tillträdde som Bolagets verkställande direktör i slutet av maj 2018. 

 • Gaming Corps genomför emissioner om ca 2,6 MSEK i mitten av april 2018.

 • Bolaget omförhandlar villkoren i Kung Fu Factory-affären samt genomför kvittningsemission till förmedlingspart i slutet av april 2018. 

 • Gaming Corps ingår avtal om att förvärva aktier i Malta-baserade PlayMagic i slutet av april. 

 • Styrelsen beslutar om av- och nedskrivningar m.m. i samband med arbetet med årsredovisningen, vilket medför avvikelser i bokslutskommunikén. 

 • Gaming Corps genomför emissioner om ca 3,7 MSEK i mitten av maj 2018.

 • Gaming Corps genomför emission om ca 2,6 MSEK i slutet av maj 2018.

 • Styrelsen för Gaming Corps beslutar om företrädesemission i slutet av maj 2018. Emissionen blev övertecknad och tillförde Bolaget ca 13,1 MSEK före emissionskostnader. 

 • Gaming Corps ingår samarbete med välrenommerade Chimney Group i slutet av maj 2018 avseende nytt innovativt spelprojekt med ambition att utveckla nästa generation av narrativ, interaktiv underhållning för både streamingplattformar som Netflix och Hulu, samt traditionella videospelplattformar som PS4 och XBox ONE.

 • Gaming Corps ingår avtal om att investera upp till 250 KUSD i Vavel Game Studio genom konvertibellån i slutet av maj 2018.

 • På årsstämma i slutet av maj 2018 omvaldes styrelseledamöterna Claes Tellman, Daniel Borth och John Balestrieri. Därtill nyvaldes Per Finnström och Pontus Åselius som styrelseledamöter. Tellman valdes till styrelseordförande. 

 • Gaming Corps byter Certified Adviser till Eminova Fondkommission i slutet av juni 2018.

 • Gaming Corps kommenterar den orena revisionsberättelsen från senast avgiven årsredovisning (https://news.cision.com/se/gaming-corps/r/gaming-corps-kommenterar-revisionsberattelsen-hanforlig-till-senast-avgiven-arsredovisning,c2573254) efter periodens utgång i mitten av juli 2018. 

 • Gaming Corps anlitar PlayMagic för utveckling av kasinospel efter periodens utgång i mitten av juli 2018. Affären är värd ca 1,8 MSEK och spelen bedöms ge dotterbolaget Salsa Games en tillräcklig stor portfölj av kasinoslots för att framgångsrikt kunna få ut speltitlarna mot kasinooperatörer och aggregatorer av kasinoprodukter.   

 • Gaming Corps VD, Mike Doyle, kommenterar efter periodens utgång i slutet av juli 2018 att fokus ligger att teckna avtal om förfinansierade uppdrag med förhoppningen att ett par sådana skall kunna slutas under det tredje kvartalet 2018. 

 • Gaming Corps genomför kvittningsemission om cirka 2,8 MSEK efter periodens utgång i slutet av augusti 2018. Efter emissionen är samtliga förehavanden med förmedlingsparterna i Kung Fu-Factory-affären (GEM och Majestic Insight Holding) reglerade. 

 

Delårsrapporten i sin helhet är bifogad samt finns tillgänglig på bolagets hemsida www.gamingcorps.com. 
 

För ytterligare information, vänligen kontakta:
Mike Doyle, VD, Gaming Corps AB
Email: ir@gamingcorps.com

Denna information är sådan information som Gaming Corps AB är skyldigt att offentliggöra enligt EU:s marknadsmissbruksförordning. Informationen lämnades, genom ovanstående kontaktpersons försorg, för offentliggörande den 30 augusti 2018 kl. 17.15 CET. 

Om Gaming Corps
Gaming Corps är ett spelutvecklingsbolag noterat på NASDAQ First North med huvudkontor i Stockholm och med en utvecklingsstudio i Austin. Gaming Corps utvecklar teknologier, design och ramverk, iterativt, för att skapa interaktiva spelupplevelser anpassade för att vara omvälvande, samarbetsfrämjande, omspelningsbara och inbjudande för alla fans. Bolagets Certified Adviser är Eminova Fondkommission AB.