Nytt datum för publicering av Gaming Corps årsredovisning

Published May 17, 2018 at 21:46

Styrelsen för Gaming Corps AB (publ) meddelar härmed att publicering av bolagets årsredovisning för räkenskapsåret 2017 kommer att ske senast måndagen den 21 maj 2018 på bolagets hemsida.

Tidigare kommunicerat datum för publicering var den 17 maj 2018.