Delårsrapport för tredje kvartalet 2022

Published November 15, 2022 at 06:00

Gaming Corps AB (publ) (Nasdaq: GCOR, ”Bolaget” eller ”Gaming Corps”) avger härmed delårsrapport för det tredje kvartalet 2022.

NYCKELTAL tredje KVARTALET 2022

KONCERN
  JULI-SEPTEMBER 2022 JULI-SEPTEMBER 2021
Nettoomsättning 3,7 MSEK (0,83 MSEK)
Rörelseresultat -7,7 MSEK (-7,1 MSEK)
Resultat efter finansiella poster -6,2 MSEK (-7,1 MSEK)
Resultat per aktie före och efter utspädning -0,11 SEK (-0,16 SEK)
Antal driftsatta onlinekasinon cirka 284
Antal ej ännu driftsatta onlinekasinon cirka 150

VD JUHA KAUPPINEN HAR ORDET

Kära Aktieägare,

Nu när hösten är här och löven faller från träden för femte gången under min tid som styrelseledamot, tillförordnad VD och slutligen ordinarie VD inom Gaming Corps. Jag kan idag blicka tillbaka på en hel del händelser inom Bolaget och den utveckling som skett, från att ha en vision till att ha ett fantastiskt team om 41 personer engagerade med bra kompetens inom området vi valt att satsa på, iGaming.

Vi ser att intäkterna ökar och att spelarna har accepterat Gaming Corps som en pålitlig leverantör av spel hos de kasinon som anslutit sig till oss, med en blandning av innovation, enkelhet för förståelse och ett nytänkande har spelarantalet ökat med 573 procent och insatserna ökat med 250 procent sedan januari där graferna talar sitt tydliga språk. Då vi ständigt arbetar med en RTP (Return To Player) en matematisk modell kan intäkter variera i viss mån över perioder, vilket vi sett tidigare där vi varit beroende av antalet spelare och insatsnivå men som vi idag ser stabiliserat sig bra.

De titlar inom nya innovativa spel och nya slots vilka vi precis lanserat i dagarna visar att vi tagit ytterligare ett steg i helt rätt riktning med innovation och tilltro till spelarna som uppskattar en bra spelupplevelse för sina insatser, och den satsning som vi inom Gaming Corps valt är helt rätt som spelutvecklare inom sektorn att kunna förlita sig på att erbjuda sina kunder det de efterfrågar. Våra varumärkesanpassade spel inom kategorin Mine Games till dagens dato är ca 20 lanserade hos bland annat Betano, Leo Vegas och Superbet, med ytterligare 50 i produktion planerade att lanseras inom kommande månader. Penalty Champion ett mer sportinriktat spel som inspirerats av Mines spelen vilken lanserades i veckan inför fotbolls VM även denna är tillgänglig för operatörerna som varumärkes anpassad där ca 25 spel finns i produktion.

De kostnader som avspeglar sig i dagens rapport härrör till de satsningar som vi medvetet tagit under de senaste kvartalen för att tillgodose kundernas efterfrågan på lanseringar från Gaming Corps nysatsningar på bland annat slots och varumärkes anpassade spel. Likaså har kostnaderna ökat då flera spel behöver certifieras och vissa nya marknader kräver andra typer av godkännanden som Bolaget arbetat med under en tid där externa konsulter eller rådgivare engagerats. Omkring 1 MSEK i engångskostnader hamnar på resultaträkningen som innefattar bland annat utveckling av backendsystemet utförd av externa konsulter.

Integrering av nya operatörer fortsätter i samma takt som tidigare, fler och fler operatörer visar intresse för Bolaget efter det att vi närvarit på mässor inriktat på iGaming, med de nya medarbetare vi anlitat ser vi ett ökat intresse för Bolagets samtliga produkter och en långsiktig relation till kunden.

Jag ihop med mina medarbetare och Styrelsen ser fram emot en vinter som kommer att erbjuda flera spellanseringar ifrån Gaming Corps, och de fortsatta intensiva diskussioner kring lansering på den nordamerikanska marknaden. Glädjande är att vi nu dessutom lanserar ett certifierat Plinko spel på den reglerade MGA-marknaden för de flertal kunder som efterfrågat just denna typ av lansering en längre tid.

Jag vill tacka er aktieägare som alltid för att ni tror på Gaming Corps.

Uppsala november 15

Juha Kauppinen

För mer information, vänligen kontakta
Juha Kauppinen, CEO: juha@gamingcorps.com

Claes Tellman (TF) IR-ansvarig: ir@gamingcorps.com

Certified Adviser, Eminova Fondkommission AB: info@eminova.se, +46 8 684 211 00

Detta pressmeddelande finns tillgängligt i sin helhet på www.gamingcorps.com/newsroom

Denna information är sådan information som Gaming Corps AB (publ) är skyldigt att offentliggöra enligt EU:s marknadsmissbruksförordning 596/2014. Informationen lämnades, genom ovanstående kontaktpersons försorg, för offentliggörande vid den tidpunkt som är angiven av Gaming Corps nyhetsdistributör MFN vid publiceringen av detta pressmeddelande.