Förändring i ledningsfunktioner hos Gaming Corps AB

Published December 28, 2018 at 15:30

Styrelsen för Gaming Corps AB (Nasdaq: GCOR, "Bolaget") har nyligen initierat en omorganisation som kommer att innebära en bred genomlysning av verksamheten samt förstärkning av bolagets ledningsfunktioner. Som ett led i det arbetet inleddes den 18:e december rekryteringsprocessen för att anställa en ny ordinarie VD, ett arbete som fortgår enligt plan. Styrelsens mål är att en ny VD ska finnas på plats i bolaget i början av februari 2019. Därutöver har Styrelsen idag tillsatt en ny CFO samt en IR- och Kommunikationsansvarig.

Bulent Balikci tillträder med omedelbar verkan på posten som CFO och tar därmed en plats i ledningsgruppen. Bulent Balikci har en gedigen bakgrund med breda kunskaper inom företagande i allmänhet och ekonomifunktioner i synnerhet. Bulents erfarenhet baseras på engagemang inom flera egna bolag. I olika roller har han visat stor förståelse för vilka finansiella åtgärder som behöver göras på kort som lång sikt för att ta ett bolag till lönsamhet.

I rollen som IR- och Kommunikationsansvarig har Gaming Corps engagerat Erika Mattsson som också hon tillträder med omedelbar verkan. Erika har en bakgrund som managementkonsult och har arbetat gentemot en mängd olika företag och där bidragit med strategi, verksamhetsutveckling, marknadsföring, kommunikation och varumärkesstrategi. Under tre år arbetade hon internationellt inom idrottsvärlden som Kommunikationsdirektör och därefter Generalsekreterare för det internationella MMA-förbundet.

"Vi känner stort förtroende för Bulent och Erika och ser positivt på framtiden i och med dessa strategiska förändringar avseende ledningen av bolaget" säger Claes Tellman, Styrelseordförande. "Med Bulent och Erika ombord får vi två profiler som kommer att passa bolaget mycket bra i det stadiet vi nu befinner oss i med kostnadsreduceringar och omstruktureringar, där syftet är att skapa förutsättningar för framtida god lönsamhet. "  

Tills vidare fortsätter Juha Kauppinen som Tillförordnad VD. I samband med tillsättningen av ny ordinarie VD är avsikten att Juha tillträder i rollen som COO för att ytterligare stärka bolagets ledningsfunktioner.