Gaming Corps VD Mike Doyle kommenterar

Published July 23, 2018 at 08:28

Gaming Corps (Nasdaq: GCOR, "Bolaget") vd, Mike Doyle, som tillträdde tjänsten den 22 maj 2018, ger följande kommentarer och förtydliganden.

Det händer mycket i Gaming Corps och såhär i halvtid, sett till året som helhet, vill jag passa på att berätta var vi står gällande våra olika projekt.

Det förs diskussioner om nya spelprojekt, bland annat tillsammans med en publisher som vi tidigare samarbetat med, och vi hoppas kunna meddela fler detaljer om dessa projekt redan till sensommaren. Vidare kan nämnas att samarbetet med Chimney Group fortskrider enligt plan. Det är min bedömning att vi någon gång under augusti månad kommer att strukturera hur vi tillsammans med Chimney skall fördela hur intäkter och kostnader skall fördelas mellan parterna i ett mer omfattande avtal. Jag vill relaterat till detta dock understryka att vårt huvudsakliga fokus just nu ligger på att teckna nya work for hire-kontrakt för att försäkra oss om en stadig intäktsström över tiden. Inom spelbrachen tar diskussioner och förhandlingar många gånger längre tid än jag skulle önska. Ju större projekten är, desto fler intressenter och följden blir att ledtiderna förändras och kan dra ut på tiden, men det är min starka förhoppning att Gaming Corps kommer sluta åtminstone ett par förfinansierade uppdragsavtal under Q3. 

Det är många som frågar mig om den nyligen genomförda emissionen. Jag kan glädjande bekräfta att hela emissionslikviden är inbetald och emissionen bedöms registreras av Bolagsverket denna vecka, varvid de betalda tecknade aktierna (BTA) kommer att omvandlas till stamaktier. Tidpunkten för omvandling kommer att gå ut som ett separat meddelande. Efter registrering av företrädesemissionen hos Bolagsverket kommer Bolagets aktiekapital att öka med ca 8 004 278 kr. Under teckningsperioden registrerades redan tidigare kommunicerade emissioner, varpå Bolagets aktiekapital ökade med ca 1 408 808 kr. Därtill har emissionsgaranterna i den nyligen avslutade nyemissionen valt att delvis erhålla ersättning i aktier, varpå aktiekapitalet kommer att öka med ytterligare 695 970 kr efter registrerad kvittningsemission till emissionsgaranterna, medförande en utspädningseffekt om ca 2,97 procent. Totalt kommer Bolaget att ha ett aktiekapital om ca 23 449 514 kr efter registrerade emissioner fördelat över 256 068 949 aktier.
Jag ser mycket positivt på att vi även lyckats med synergier mellan Playmagic och Salsa Games som kommunicerade om i förra veckan. Utöver de fördelar jag hoppas kunna bidra med genom mina tidigare erfarenheter och mitt kontaktnät inom spel- och filmvärlden, kommer vi också rent praktiskt att bland annat visuellt och innehållsmässigt uppdatera bolagets hemsida samt framöver börja använda sociala medier i högre utsträckning då de är kostnadseffektiva informations- och marknadsföringskanaler som hittills varit påfallande outnyttjade. 

Jag önskar er alla en fortsatt skön sommar. Tack. 

Mike Doyle
VD, Gaming Corps
 

IR- och PR related questions:
Mike Doyle, CEO, email: ir@gamingcorps.com 

Om Gaming Corps
Gaming Corps är ett spelutvecklingsbolag noterat på NASDAQ First North med huvudkontor i Stockholm och med en utvecklingsstudio i Austin. Gaming Corps utvecklar teknologier, design och ramverk, iterativt, för att skapa interaktiva spelupplevelser anpassade för att vara omvälvande, samarbetsfrämjande, omspelningsbara och inbjudande för alla fans. Bolagets Certified Adviser är Eminova Fondkommission AB.