Spelbolaget Gaming Corps första handelsdag fastställd till 4 juni

Published June 1, 2015 at 10:35

Gaming Corps AB (publ) (“Gaming Corps” eller “Bolaget”) har idag erhållit slutligt godkännande för upptagande till handel på Nasdaq OMX First North efter uppfyllt spridningskrav.

Styrelsen för spelbolaget Gaming Corps fattade den 1 april 2015 beslut om att genomföra en företrädesemission motsvarande 15834000 kr. Intresset från såväl befintliga ägare som allmänhet var stort och emissionen blev övertecknad med en teckningsgrad på 261,58 %.

Bolaget inleder handeln på Nasdaq OMX First North den 4 juni 2015 med totalt ca 1200 aktieägare.

För ytterligare information hänvisas till den bolagsbeskrivning som upprättats med anledning av noteringen och finns tillgänglig på Gaming Corps hemsida www.gamingcorps.com

Gaming Corps Certified Adviser är Eminova Fondkommission AB. De har även agerat finansiell rådgivare och emissionsinstitut i samband med nyemissionen.

Om Bolaget: Gaming Corps utvecklar datorspel (gaming och gambling) baserade på välkända, internationella varumärken. Detta sker främst i samarbete med amerikanska TV- och filmbolag. Närmast är Bolaget aktuellt med spel baserade på Vin Diesels Riddick-karaktär samt äventyrsspelet "Gaming Corps AIR" som görs ihop med Sony Pictures och The Walking Dead-skaparna Skybound.

För praktiska frågor gällande aktier, handel, depåer, etc. vänligen kontakta:

Eminova Fondkommission AB
Tel: 08-684 211 00, E: info@eminova.se,Fax: 08-684 211 29

För frågor gällande Gaming Corps, vänligen kontakta:

Douglas Norström
Kommunikations- och marknadschef, Gaming Corps
T: +46(0)72 164 81 81, ir@gamingcorps.com