Gaming Corps styrelseordförande ökar sitt aktieinnehav

Published June 21, 2018 at 12:00

Claes Tellman, styrelseordförande i Gaming Corps AB (Nasdaq: GCOR), har genom köp ökat sitt aktieinnehav i Gaming Corps med 400 000 aktier. Tellmans totala aktieinnehav i bolaget uppgår nu till 500 000 aktier. Transaktionen genomfördes via marknadsplats den 20 och 21 juni 2018 till en snittkurs om 0,1765 SEK per aktie, och rapporteras till Finansinspektionen i enlighet med gällande regelverk. Därtill har Tellman och styrelseledamoten Per Finnström tecknat samtliga sina aktier med stöd av teckningsrätter, totalt ca 437 000 aktier, i företrädesemissionen som avslutas idag, torsdag, den 21 juni 2018.

IR- och PR related questions:
Mike Doyle, CEO, Email: ir@gamingcorps.com 

Denna information är sådan information som Gaming Corps AB är skyldigt att offentliggöra enligt EU:s marknadsmissbruksförordning. Informationen lämnades, genom ovanstående kontaktpersoners försorg, för offentliggörande den 21 juni 2018 kl. 14.00 CET.

Om Gaming Corps
Gaming Corps är ett spelutvecklingsbolag noterat på NASDAQ First North med huvudkontor i Stockholm och med en utvecklingsstudio i Austin. Gaming Corps utvecklar teknologier, design och ramverk, iterativt, för att skapa interaktiva spelupplevelser anpassade för att vara omvälvande, samarbetsfrämjande, omspelningsbara och inbjudande för alla fans. www.gamingcorps.com