Gaming Corps AB påbörjar ny noteringsprocess på börsen

Published December 20, 2018 at 16:00

Styrelsen i Gaming Corps AB (Nasdaq: GCOR, "Bolaget") vill meddela att med hänvisning till de genomgripande förändringarna i bolagets styrelse och ledning är det börsens bedömning att bolaget måste betraktas som en ny emittent.

Börsen har således mot den bakgrunden beslutat att initiera en ny noteringsprocess för bolaget vilket innebär att bolaget ska genomgå en sedvanlig granskning och prövning beträffande bolagets uppfyllande av gällande noteringskrav. Börsen kommer därefter att fatta beslut om bolaget kan godkännas för fortsatt upptagande till handel på First North.  

Eminova Fondkommision (Certified Advisor) kommer bistå Gaming Corps AB i denna process. Bolaget kommer även vidta åtgärder för att stärka upp sin operativa organisation, såväl juridiskt som kommunikativt för att på ett effektivt sätt kunna hantera sin informationsgivning till marknaden.

Styrelsen kommer hålla berörda parter informerade fortlöpande under processen.