Gaming Corps meddelar om styrelseförändring

Published May 31, 2018 at 13:58

Gaming Corps AB (Nasdaq:GCOR) meddelar att Göran Lundsten och Sven Stridbäck idag, den 31 maj 2018, begärt eget utträde från bolagets styrelse. 

Göran Lundsten valdes in i styrelsen på bolagsstämma i oktober 2016 medan Sven-Erik Stridbäck valdes in som styrelseledamot på bolagsstämma den 22 februari 2018. Gaming Corps ämnar återkomma med information om ny styrelsesammansättning efter bolagets årsstämma som hålls idag, kl 16.00.

General questions:
Email: info@gamingcorps.com 

IR- och PR related questions:
Email: ir@gamingcorps.com  

Denna information är sådan information som Gaming Corps AB är skyldigt att offentliggöra enligt EU:s marknadsmissbruksförordning. Informationen lämnades, genom ovanstående kontaktpersoners försorg, för offentliggörande den 31 maj 2018 kl. 15.58 CET.

Om Gaming Corps
Gaming Corps är ett spelutvecklingsbolag noterat på NASDAQ First North med huvudkontor i Stockholm och med en utvecklingsstudio i Austin. Gaming Corps utvecklar teknologier, design och ramverk, iterativt, för att skapa interaktiva spelupplevelser anpassade för att vara omvälvande, samarbetsfrämjande, omspelningsbara och inbjudande för alla fans. www.gamingcorps.com