Lansering av spelet “Oh Frog”

Published March 27, 2020 at 14:35

Gaming Corps AB (publ) (Nasdaq: GCOR, ”Bolaget” eller ”Gaming Corps”) meddelar att i enlighet med tidigare kommunikation lanseras spelet Oh Frog på den globala plattformen Steam. Spelet har genomgått tre betatest och kommer nu få en så kallad ”soft launch”. Bred lansering via ett publiceringsbolag och därefter lansering på konsolen Nintendo Switch är fortsatt planen för spelet, dialog med motparter pågår.

Oh Frog laddas just nu upp på den globala plattformen Steam, ett digitalt system för distribution av datorspel med över 125 miljoner användare. Spelet har varit färdigt en tid och Gaming Corps har avvaktat lansering medan dialog med potentiella partners avseende publicering pågått. Den 22 oktober 2019 meddelade Bolaget att en av dessa övergått till skarp avtalsförhandling, dock tillkom därefter två intressanta alternativ varför förhandlingen igen breddades. Till följd av den senaste tidens massiva förändringar på Gaming-marknaden med inställda mässor världen över har publiceringsbranschen ställts på ända. Gaming Corps har fått propåer om digital publicering av Oh Frog från närmre tio nya kontakter den senaste veckan och nedladdning av spel på Steam ökar. Ledningen har därför tagit beslutet att göra ett omtag i frågan om publicering och under tiden göra spelet tillgängligt.

Vi är väldigt stolta att inom kort kunna titulera Gaming Corps som utvecklare av egna spel igen. Oh Frog är det första spelet Bolaget lanserar sedan 2016 och det är väldigt roligt. Sedan har vägen till lansering varit två steg fram och ett steg bak, spelet har länge varit klart och för ledningens del har vårt löfte om lansering innan slutet på första kvartalet varit ledstjärnan. Dock har de alternativ till publiceringspartner som funnits på bordet i flera fall inneburit att en egen lansering i förväg skulle kunnat försämra vår position i förhandlingarna. Vi har därför arbetat hårt in i det sista för att både kunna presentera en partner och själva lansera spelet innan slutet på första kvartalet. Med den senaste tidens plötsliga utveckling där vi från ingenstans fått fler propåer, och med den betydande ökning av nedladdningar som Steam nyligen rapporterat, valde vi att lägga om kursen och istället göra en sk. ”soft launch”. Det ger oss möjligheten att visa spelet för marknaden, och framför allt för våra trogna aktieägare som vi vet väntar. Samtidigt bedömer ledningen inte att en soft launch längre skadar fortsatta förhandlingar utan vi kommer nu sätta oss ned i lugn och ro och utvärdera hur vi på bästa sätt når långsiktig framgång för Oh Frog med de nya och gamla alternativ som står till buds.” säger Juha Kauppinen, VD.

Inom ramen för två förhandlingar om publicering har spelet genomgått betatest i två grupper utvalda av respektive motpart. Bolaget har även engagerat ett antal branschkunniga personer för ett tredje separat test. Då samtliga dessa utföll väl och förutsättningarna för publicering skiftat under den tid som förhandlingarna pågått, valde Bolaget att inte ta in öppna anmälningar för betatest då det hade försenat lanseringen.

Givet den unikt svåra situation som råder i hela världen till följd av covid-19 har många utvecklare inom spelbranschen höjt sina röster för att branschen ska dra sitt strå till stacken. Med miljontals människor i karantän i sina hem har nedladdningarna på Steam ökat markant, den tillflykt som ett datorspel kan erbjuda har visat sig vara en trygghet och glädje för många. Då pandemin även innebär omedelbart kännbara ekonomiska konsekvenser har flertalet utvecklare valt att kraftigt rabattera sina spel. Gaming Corps stödjer fullhjärtat dessa initiativ och önskar bidra med det lilla vi kan, Oh Frog kommer därför initialt att säljas till 70% rabatt. Priset för nedladdning av Oh Frog är 16.99 EUR, efter rabatt blir det 4.99 EUR. Senare under våren kommer Bolaget utvärdera situationen och besluta om rabatten ska kvarstå.

Bolaget räknar fortsatt inte med att Oh Frog kommer ha en betydande inverkan på intäkterna på kort sikt utan ser satsningen i ett längre och bredare perspektiv. För det första sätter Oh Frog Gaming Corps på kartan igen som utvecklare av egna titlar vilket redan givit många positiva ringar på vattnet. För det andra bedömer ledningen att något liknande inte finns på konsolen Nintendo Switch idag, vilket är den plattform där spelet över tid beräknas kunna generera störst intäkter. En framtida lansering på Nintendo Switch är fortsatt målsättningen.

Oh Frog laddas just nu upp på Steam. Information om när spelet finns tillgängligt kommer läggas ut på Gaming Corps hemsida och Twitter-konto.

OM SPELET
Oh Frog är ett spel av genren ”action adventure puzzle” och köptes till stora delar färdigutvecklat i augusti 2019. Oh Frog hade då utvecklats under en period på drygt fyra år och har under hösten 2019 färdigställts av Gaming Corps team. Valet att investera i Oh Frog baserades på spelidén, konceptets detaljrikedom och spelets möjligheter att attrahera flera olika åldersgrupper inom såväl casual som core-segmenten. Mer information om spelet och bilder för pressbruk finns på www.gamingcorps.com

För mer information, vänligen kontakta:

Juha Kauppinen, VD: juha@gamingcorps.com
Erika Mattsson, Kommunikationschef och IR-ansvarig: ir@gamingcorps.com
Certified Adviser, Eminova Fondkommission AB: info@eminova.se, +46 8 684 211 00

Detta pressmeddelande finns tillgängligt i sin helhet på www.gamingcorps.com/newsroom

Denna information lämnades, genom ovanstående kontaktpersons försorg, för offentliggörande vid den tidpunkt som är angiven av Gaming Corps nyhetsdistributör MFN vid publiceringen av detta pressmeddelande.