FÖRSTA iGAMING-PRODUKTEN TILLGÄNGLIG FÖR SPEL

Published May 29, 2020 at 06:30

Gaming Corps AB (publ) (Nasdaq: GCOR, ”Bolaget” eller ”Gaming Corps”) låter meddela att den första produkten i Bolagets portfölj av icke-exklusiva iGaming-produkter kommer finnas tillgänglig för spel på ATG Casino från den 2 juni 2020.

Den 2 juni lanserar Gaming Corps den digitala spelautomaten ”Book of Pirates” som blir det första spelet från Bolagets portfölj av icke-exklusiva produkter inom iGaming att nå marknaden. ”Book of Pirates” lanseras på ATG Casino i enlighet med det avtal som Gaming Corps och ATG ingick den 20 december 2019 avseende utveckling av exklusiva digitala spelautomater samt tillhandahållande av icke-exklusiva spelautomater. I samband med avtalets ingående meddelade Bolaget att mer information om dess innehåll skulle förmedlas vid ett senare tillfälle. Inom ramen för avtalet har ATG rätt att tillhandahålla portföljprodukter exklusivt från lansering och upp till fyra veckor på de marknader de opererar på, vilket inbegriper Sverige och Danmark. ATG har nu valt att nyttja fyra veckors exklusivitet för ”Book of Pirates”.

”Det här är en stolt dag för alla oss på Gaming Corps, vi är oerhört glada att marknaden äntligen ska få ta del av våra iGaming-produkter där ”Book of Pirates” utgör startskottet. Vi är tacksamma över samarbetet med ATG och inte minst uppskattar vi förmånen att få lansera Gaming Corps produkter tillsammans med en aktör som visar stor omsorg om sina kunder och ett positivt ledarskap inom ansvarsfullt spelande. I och med partnerskapet med aggregatorn iSoftBet finns också goda möjligheter för vidare geografisk spridning av produkterna via andra operatörer, och här pågår fortsatt det gemensamma försäljningsarbetet.” säger Juha Kauppinen, VD.

Ytterligare produkter från Bolagets icke-exklusiva portfölj kommer att följa enligt samma upplägg med lansering och fyra veckors exklusivitet på ATG Casino.

Information och datum för lansering av de av ATG beställda exklusiva produkterna kommer vid senare tillfälle i enlighet med överenskommelsen parterna emellan.

Som ett led i Bolagets engagemang för ansvarsfullt spelande kommer Gaming Corps tillämpa restriktiv marknadskommunikation av digitala kasinospel under pågående pandemi.

För mer information, vänligen kontakta:

Juha Kauppinen, VD: juha@gamingcorps.com
Erika Mattsson, Kommunikationschef och IR-ansvarig: ir@gamingcorps.com
Certified Adviser, Eminova Fondkommission AB: info@eminova.se, +46 8 684 211 00

Detta pressmeddelande finns tillgängligt i sin helhet på www.gamingcorps.com/newsroom

Denna information lämnades, genom ovanstående kontaktpersons försorg, för offentliggörande vid den tidpunkt som är angiven av Gaming Corps nyhetsdistributör MFN vid publiceringen av detta pressmeddelande.