Gaming Corps ingår avtal med Rootz Ltd

Published December 21, 2020 at 15:43

Gaming Corps AB (publ) ("Bolaget" eller "Gaming Corps") har idag ingått avtal med Rootz Ltd för distribution av digitala spelautomater via aggregator. Primära marknader för Rootz Ltd är Tyskland, Norge, Finland och Kanada.

Gaming Corps låter meddela att Bolaget inlett samarbete med Rootz Ltd som kommer att tillhandahålla Gaming Corps digitala spelautomater till en början via onlinekasinot Wildz (www.wildz.com). Fler onlinekasinon kan därefter tillkomma inom ramen för samarbetet. Distribution sker via aggregator.

Ersättningen till Gaming Corps sker genom vinstdelning. Bolaget kan i det här läget inte göra någon prognos avseende intäkter från samarbetet med Rootz Ltd. När integrationen med Rootz Ltd är genomförd och Gaming Corps spel finns tillgängliga på Wildz kommer Bolaget meddela det på hemsidan.

För mer information, vänligen kontakta
Juha Kauppinen, CEO: juha@gamingcorps.com
Erika Mattsson, Chief Communications Officer och IR-ansvarig: ir@gamingcorps.com
Certified Adviser, Eminova Fondkommission AB: info@eminova.se, +46 8 684 211 00
Detta pressmeddelande finns tillgängligt i sin helhet på www.gamingcorps.com/newsroom

Denna information lämnades, genom ovanstående kontaktpersons försorg, för offentliggörande vid den tidpunkt som är angiven av Gaming Corps nyhetsdistributör MFN vid publiceringen av detta pressmeddelande.