GAMING CORPS INGÅR AVTAL MED OPERATÖREN LUCKY DAYS

Published September 29, 2020 at 13:47

Gaming Corps AB (publ) (Nasdaq: GCOR, ”Bolaget” eller ”Gaming Corps”) låter meddela att Bolaget ingått avtal med operatören Lucky Days för distribution av iGaming-produkter via aggregator.

Gaming Corps har idag knutit ytterligare en operatör till Bolaget genom att avtal signerats med Lucky Days. Bolagets digitala spelautomater, så kallade kasinoslots, kommer distribueras till Lucky Days via aggregator. Ersättningen till Gaming Corps sker genom vinstdelning, Bolaget kan i det här läget inte göra någon prognos avseende intäkter från samarbetet med Lucky Days eller någon annan enskild operatör.

”Det är roligt att få hälsa Lucky Days välkomna till Gaming Corps. Jag vet att de är en engagerad och seriös motpart som kommer utgöra ett positivt tillskott i Bolagets partnerportfölj.” säger Mats Lundin, Chief Commercial Officer.

Operatören Lucky Days är ett onlinecasino med över 1000 spel. Lucky Days ägs av Raging Rhino N.V., ett företag grundat av svenska ägare. För mer information om Lucky Days, vänligen besök: www.luckydays.com

För mer information, vänligen kontakta:

Juha Kauppinen, VD: juha@gamingcorps.com
Erika Mattsson, Kommunikationschef och IR-ansvarig: ir@gamingcorps.com
Certified Adviser, Eminova Fondkommission AB: info@eminova.se, +46 8 684 211 00

Detta pressmeddelande finns tillgängligt i sin helhet på www.gamingcorps.com/newsroom

Denna information lämnades, genom ovanstående kontaktpersons försorg, för offentliggörande vid den tidpunkt som är angiven av Gaming Corps nyhetsdistributör MFN vid publiceringen av detta pressmeddelande.