Gaming Corps väljer Binero Group AB:s molntjänst för distribution via direkt integration

Published November 13, 2020 at 15:30

Gaming Corps AB (publ) ("Bolaget" eller "Gaming Corps") har engagerat Binero Group AB (publ) (”Binero”) för att möta Bolagets behov av driftsäkra molntjänster vid distribution av iGaming-produkter till operatörer via modellen direkt integration.

Gaming Corps har nyligen sjösatt de första operatörerna via direkt integration, en distributionsmodell som innebär att Bolagets digitala spelautomater, även kallade kasinoslots, distribueras direkt till operatören utan en aggregator som mellanhand. Modellen har ställt högre krav på Bolagets infrastruktur och därför togs beslutet att byta molntjänst till Bineros publika molntjänst Binero.Cloud.

Jag vill rikta ett stort tack till Binero som under ansträngda tidsramar driftsatte Binero.Cloud på ett enormt professionellt sätt. Vi arbetar alltjämt med att hitta mer kostnadseffektiva lösningar för hela Bolaget, och vad gäller den tekniska delen har vi också haft behovet att öka säkerheten och tryggheten. Speciellt nu när vi står utan mellanhand direkt mot stora operatörer som erbjuder våra spel i hela världen, dygnet runt. Binero uppfyller alla våra krav och mer därtill, med förstklassigt kundbemötande från det att partnerskapet initierades hela vägen till ett engagemang utöver det vanliga från Bineros tekniska support. Tack!” säger Juha Kauppinen, VD.

Binero.Cloud är en driftssäker, flexibel och kostnadseffektiv tjänst, som ligger under svensk lagstiftning, vilket ledningen anser viktigt för att skapa en extra nivå av säkerhet. Ytterligare en avgörande faktor var att Bineros datacenter norr om Stockholm är klimatcertifierat inom ramen för den globala märkningen Fossil Free Data.

Vi utmanade Gaming Corps att testa vår publika molntjänst Binero.Cloud, istället för att följa strömmen och välja en av de globala leverantörerna. Vi har utvecklat tjänsten med sikte på cloud native-verksamheter och därför är vi extra glada att just Gaming Corps valde att flytta över till oss.” säger Victor Souza, Cloud Specialist på Binero Group AB.

Binero etablerar nu en närvaro på iGaming-marknaden som medför ett gemensamt fokus mellan bolagen och möjliggör ökat samarbete i framtiden.

Vi tackar Gaming Corps för förtroendet och är mycket glada över att starta upp vårt samarbete. Bolag som Gaming Corps ställer höga krav på prestanda, snabbhet och säkerhet – och vi ser fram emot att hjälpa dem ta sig an nya marknader runt om i världen”, säger Charlotte Darth, VD på Binero Group AB.

Binero Group AB är ett svenskt företag noterat på Nasdaq First North Growth Market under ticker BINERO. Binero erbjuder helhetslösningar inom molntjänster och digital infrastruktur, för mer information se www.binero.com

För mer information, vänligen kontakta
Juha Kauppinen, CEO: juha@gamingcorps.com
Erika Mattsson, Chief Communications Officer och IR-ansvarig: ir@gamingcorps.com
Certified Adviser, Eminova Fondkommission AB: info@eminova.se, +46 8 684 211 00

Detta pressmeddelande finns tillgängligt i sin helhet på www.gamingcorps.com/newsroom

Denna information lämnades, genom ovanstående kontaktpersons försorg, för offentliggörande vid den tidpunkt som är angiven av Gaming Corps nyhetsdistributör MFN vid publiceringen av detta pressmeddelande.