Gaming Corps byter adress

Published April 9, 2019 at 09:03

Gaming Corps AB (publ) (Nasdaq: GCOR, "Bolaget" eller "Gaming Corps") etablerar nytt huvudkontor i Uppsala och byter postadress.

Gaming Corps låter meddela sina aktieägare att Bolaget flyttat huvudkontoret från det temporära kontor i Enköping som etablerades i samband med att styrelsen tillträdde i början av november 2018. Den nya adressen är Dragarbrunnsgatan 46, 753 20 Uppsala där bolaget nu är formellt skrivet.

"Vi har hittat för en för verksamheten mycket ändamålsenlig lokal som möter alla företagets operativa behov. Därtill har vi nu möjlighet att ta emot aktieägarna vid årsstämmor i dessa lokaler vilket innebär en avsevärd kostnadsbesparing i relation till tidigare upplägg. " säger Juha Kauppinen, VD.

För mer information, vänligen kontakta:

Juha Kauppinen, VD: juha@gamingcorps.com

Erika Mattsson, Tillförordnad Kommunikationschef och IR-ansvarig: ir@gamingcorps.com

Certified Adviser, Eminova Fondkommission AB: info@eminova.se,+46 8 684 211 00

Detta pressmeddelande skickades ut den 9 april 2019 vid den tidpunkt som är angiven av Gaming Corps nyhetsdistributör Cision vid publiceringen.