Daniel Redén, förstärker Gaming Corps ledningsgrupp (i en ny roll som Senior Rådgivare.)

Published May 25, 2023 at 16:47

Gaming Corps AB (publ) ("Bolaget" eller "Gaming Corps") låter idag meddela att Daniel Redén lämnar sin roll som styrelseledamot i samband med bolagsstämman och förstärker ledningsgruppen i en ny roll som Senior Rådgivare för där han kommer att hjälpa till att utveckla bolagets strategier och delta i det operativa arbetet.

Daniel Redén valdes in i Gaming Corps styrelse hösten 2018 då han i samband med bland annat aktieägarna, Bulent Balikci och Juha Kauppinen röstades in som ny styrelseledamot. Under åren därefter har Daniel varit en betydande del av Styrelsens arbete och hjälpt till att säkerställa strategier, finansiering samt Bolagets erhållande av den Maltesiska spellicensen vilken möjliggjort att Bolaget idag kan distribuera sina spel till onlinekasinon världen över.

”Jag är mycket glad och tacksam att Daniel vill vara en del av ledningsgruppen och bistå med sin kunskap och hjälp för Bolagets strategiskt viktiga beslut framgent och nu också kommer att vara en aktiv del av högsta ledningen". Jag ser också fram emot att arbeta med den nya sammansättningen av styrelsen där nya ledamöter väljs in under årsstämman.” Säger Juha Kauppinen, VD

”Jag ser fram emot att ha en mer aktiv roll i ledningen och kunna vara mer ”hands on” för att stötta de strategiska beslut som krävs då Bolaget har växt och idag också befinner sig på flera nya marknader” Säger Daniel Redén, Senior rådgivare

För mer information, vänligen kontakta
Juha Kauppinen, vd: juha@gamingcorps.com
Claes Tellman (TF) IR-ansvarig: ir@gamingcorps.com
Certified Adviser, Eminova Fondkommission AB: info@eminova.se, +46 8 684 211 00

Detta pressmeddelande finns tillgängligt i sin helhet på www.gamingcorps.com/newsroom

Denna information lämnades, genom ovanstående kontaktpersons försorg, för offentliggörande vid den tidpunkt som är angiven av Gaming Corps nyhetsdistributör MFN vid publiceringen av detta pressmeddelande.