Rättelse : Ändrad tid för årsstämma i Gaming Corps.

Published May 8, 2017 at 14:00

I det svenska utskicket smög sig ett valuta fel in.

OBS! Det rätta värdet på de investeringar som gjort i Red Flys spel ska vara 6-8 MUSD.