Gaming Corps inleder förvärvsdiskussioner

Published December 19, 2016 at 15:15

Gaming Corps har inlett diskussioner med möjliga förvärvskandidater. Minsta gemensamma nämnare är positivt kassaflöde samt verksamheter som skapar synergier med Gaming Corps | Austin (Red Fly Studio). Gaming Corps tittar också på olika finansieringslösningar för att underlätta förvärv.