Gaming Corps meddelar om byte av Certified Adviser till Eminova Fondkommission

Published June 29, 2018 at 13:15

Gaming Corps AB (Nasdaq:GCOR, "Bolaget") har ingått avtal med Eminova Fondkommission AB avseende tjänsten som Certified Adviser, med tillträde från och med  den 1 juli 2018. Fram till dess kommer Remium Nordic Holding AB att fortsatt agera Certified Adviser åt Bolaget. 

IR- och PR related questions:
Mike Doyle, CEO, Email: ir@gamingcorps.com 

Denna information är sådan information som Gaming Corps AB är skyldigt att offentliggöra enligt EU:s marknadsmissbruksförordning. Informationen lämnades, genom ovanstående kontaktpersoners försorg, för offentliggörande den 29 juni 2018 kl. 15.15 CET.

Om Gaming Corps
Gaming Corps är ett spelutvecklingsbolag noterat på NASDAQ First North med huvudkontor i Stockholm och med en utvecklingsstudio i Austin. Gaming Corps utvecklar teknologier, design och ramverk, iterativt, för att skapa interaktiva spelupplevelser anpassade för att vara omvälvande, samarbetsfrämjande, omspelningsbara och inbjudande för alla fans. www.gamingcorps.com