Bokslutskommuniké för perioden1 januari 2015 till 31 december 2016

Published February 25, 2016 at 15:00

nn Omsättningen uppgick till -0,02 MSEK (0,02 MSEK).
nn Omsättningen Q4 uppgick till -0,11 MSEK (0,02 MSEK).
nn Rörelseresultat före avskrivningar uppgick till -17,04 MSEK (-3,38 MSEK).
nn Rörelseresultat före avskrivningar Q4 uppgick till -5,44 MSEK (-1,79 MSEK).
nn Resultat efter finansiella poster uppgick till -17,66 MSEK (-3,91 MSEK).
nn Resultat efter finansiella poster Q4 uppgick till -5,55 MSEK (-2,32 MSEK).
nn Gaming Corps episodbaserade äventyrsspel gavs ändrade förutsättningar. Spelet var tidigare
tänkt att vara delvis baserat på en film. Spelet är nu helt fristående och kommer att lanseras
som The Descendant den 24 mars 2016.
nn Gaming Corps och Rebel Ventures inledde samarbete om sportspel.
nn Optionsinlösen tillförde Bolaget ca 7,4 MSEK efter periodens utgång.

Kommentar till delårsrapporten – VD Nicklas Dunham

Vi börjar äntligen närma oss lansering av
äventyrsspelet The Descendant. "Full fart" är
ett starkt uttryck som för oss innebär fokus på
det som är viktigt. Oavsett hur man använder
uttrycket känns det relevant att säga att vi har
kört med full fart under utvecklingen av vårt
episodbaserade äventyrsspel som nu kommer
att lanseras som The Descendant den 24 mars.
Teamet jobbar sedan en tid tillbaka för fullt med
utvecklingen av den andra episoden av spelet.

Spelets mottagande och försäljningsframgång kommer att
vara kritiskt av flera anledningar. Dels för att sätta Gaming
Corps på världskartan som en spelutvecklare att räkna med
inom genren och dels självklart för att trygga Bolagets framtida
finansiering av verksamheten. Vår målsättning är att
spelets försäljning ska täcka spelets utvecklingskostnad och
samtidigt ge ett överskott på sista raden. Därmed har allt
fokus under fjärde kvartalet legat på utvecklingen av The
Descendant. Jag övertygad om att det har varit rätt beslut
att lägga det mesta åt sidan under fjärde kvartalet fram till
lanseringen av spelet.
Nedräkningen har börjat. Samtliga medarbetare har lagt
ner ett fantastiskt arbete i att skapa bästa möjliga förutsättningar
för att The Descendant skall kunna bli den kommersiella
framgång spelet förtjänar.

Uppsala 25 februari 2016

Nicklas Dunham, Medgrundare och VD, Gaming Corps AB