Gaming Corps äventyrsspel lanseras som eget varumärke i januari 2016

Published November 10, 2015 at 16:15

Gaming Corps episodbaserade äventyrsspel får ett nytt lanseringsdatum och ges ut i ny skepnad utan koppling till filmen AIR.

Det episodbaserade spel som Gaming Corps utvecklat under det gångna året kommer att lanseras i januari 2016, istället för i slutet av november detta år. Det framflyttade datumet är en följd av att AIR som spelvarumärke skrinläggs vilket gör det möjligt för Gaming Corps att ge ut spelet utan koppling till den film som hade premiär tidigare i somras.

Givet filmens dåliga mottagande bedöms det positivt att inte associeras till filmen från ett försäljningsperspektiv. Detta innebär också att Gaming Corps inte längre är låst till att lansera spelet under årets mest konkurrensutsatta period samt att Gaming Corps får behålla en större del av intäkterna från spelförsäljningen.

Cirka 67000 USD har betalats ut till Skybound. Ingen ersättning för detta kommer att återbetalas och inga ytterligare kostnader förenade med varumärket AIR kommer att belasta Gaming Corps. Bolagets relation med Skybound är fortsatt god och de båda bolagen ligger nu i förhandlingar om ett av Skybounds andra varumärken.

– Vårt äventyrsspel har vuxit under resans gång och vi nådde för en tid sedan en punkt där både vi och Skybound såg fördelar i att skilja spelet från filmen. Vi har från start hävdat att spelet står på egna ben och den deal vi nu enats om gör det möjligt för oss att fullt ut förverkliga vår vision samtidigt som det också är gynnsamt ur ett intäktsperspektiv, säger Nicklas Dunham, VD och medgrundare Gaming Corps.

Det senarelagda lanseringsdatumet motiveras av vissa förändringar i spelet samt att historien härmed kan utvecklas fullt ut i nya riktningar bortom filmmanusets ramar. Internt jobbar bolaget redan på episod 2 i den tilltänkta serien och den nya tidsramen ger bolaget bättre möjligheter att marknadsföra spelet på det sätt det förtjänar. Spelets lanseringstitel kommer att annonseras i samband med att PR- och marknadsföringsaktiviteter påbörjas.

För mer information om bolaget, besök www.gamingcorps.com