Gaming Corps Lanserar Spel I Afrika Med Den Ledande Operatören GOAT Interactive

Published January 30, 2023 at 14:46

Gaming Corps AB (publ) ("Bolaget" eller "Gaming Corps") har lanserat spel med Goat Interactive och erbjuder Bolagets mångsidiga portfölj på den snabbt växande afrikanska marknaden. Genom det nya partnerskapet kommer Gaming Corps innehåll erbjudas via Goat Interactives ledande varumärke Premier Bet på samtliga 23 av de lokala afrikanska marknaderna med hela spelportföljen samt varumärkesanpassade spel.

Premier Bet erbjuder sina kunder spel inom både kasino och sportsbook på samtliga av de lokala 23 afrikanska marknaderna. Bolagets huvudfokus blir att erbjuda Gaming Corps spel i länder så som Angola, Kamerun, Ghana, Liberia, Malawi, Senegal, Sierra Leone, Tanzania och Zambia, där efterfrågan ökar inom de kategorier Gaming Corps utvecklar. Premier Bet är också sponsor till tre större europeiska fotbolls lag, AC Milan, Benefica samt AS Monaco för mer information besök gärna:

https://www.premierbet.co.ao/en/#/

”Afrika är en marknad som vuxit enormt inom online kasino vilket vi sett och diskuterat på de mässor vi närvarat vid under åren. Samarbetet med Premier Bet är en viktig pusselbit med en stark strategi för båda bolagen då det för oss inom Gaming Corps innebär att vi når ut till en ny viktig marknad och en helt ny publik, för PremierBets innebär det att kunna erbjuda sina kunder Mines och Crash-spel, precis de typer av spel som efterfrågas i de länderna.” Säger Juha Kauppinen, VD

För mer information, vänligen kontakta
Juha Kauppinen, vd: juha@gamingcorps.com

Claes Tellman (TF) IR-ansvarig: ir@gamingcorps.com

Certified Adviser, Eminova Fondkommission AB: info@eminova.se, +46 8 684 211 00

Detta pressmeddelande finns tillgängligt i sin helhet på www.gamingcorps.com/newsroom

Denna information lämnades, genom ovanstående kontaktpersons försorg, för offentliggörande vid den tidpunkt som är angiven av Gaming Corps nyhetsdistributör MFN vid publiceringen av detta pressmeddelande.