GAMING CORPS VÄLKOMNAR TREDJE OPERATÖREN – MR VEGAS

Published July 27, 2020 at 14:41

Gaming Corps AB (publ) ("Bolaget" eller "Gaming Corps") har idag ingått avtal med operatören Mr Vegas för tillhandahållande av Bolagets digitala spelautomater. Avtalet är resultat av det pågående arbetet med att ansluta fler operatörer till Bolaget, i enlighet med tidigare kommunikation.

Gaming Corps fortsätter utvidga antalet operatörer för att bredda tillgängligheten för Bolagets iGamingprodukter. Mr Vegas blir den tredje operatören Bolaget ingår avtal med. Ersättningen till Gaming Corps sker genom vinstdelning, Bolaget kan i det här läget inte göra någon prognos avseende intäkter från samarbetet med Mr Vegas eller någon annan enskild operatör.

Som tidigare kommunicerat arbetar Gaming Corps med att ansluta fler operatörer till Bolaget, vi är nu glada att kunna välkomna Mr Vegas. Arbetet med att engagera fler operatörer fortsätter.” säger Juha Kauppinen, VD.

Mr Vegas tillhandahåller casinoprodukter på ett antal geografiska marknader. För mer information se www.mrvegas.com.

För mer information, vänligen kontakta:

Juha Kauppinen, VD: juha@gamingcorps.com
Erika Mattsson, Kommunikationschef och IR-ansvarig: ir@gamingcorps.com
Certified Adviser, Eminova Fondkommission AB: info@eminova.se, +46 8 684 211 00

Detta pressmeddelande finns tillgängligt i sin helhet på www.gamingcorps.com/newsroom

Denna information lämnades, genom ovanstående kontaktpersons försorg, för offentliggörande vid den tidpunkt som är angiven av Gaming Corps nyhetsdistributör MFN vid publiceringen av detta pressmeddelande.