TIDSPLAN FÖR PRODUKTION OFÖRÄNDRAD

Published July 26, 2019 at 15:17

Gaming Corps AB (publ) (Nasdaq: GCOR, ”Bolaget” eller ”Gaming Corps”) låter meddela att produktion och försäljning av Bolagets kasinoslots fortsatt fortlöper enligt tidigare kommunicerad tidsplan.

Då många aktieägare hört av sig önskar Bolaget förtydliga att tidigare kommunikation avseende produktionen av kasinospel, så kallade ”slots”, fortsatt gäller. Ledningen har bland annat i årsredovisningen låtit meddela att en första omgång kasinoslots ska ha kommit så långt i utvecklingen per slutet av andra kvartalet så att de är klara för att erbjudas operatörer på marknaden. Spelen har nu varit i produktion under våren och sommaren, en första omgång är klara för skarp införsäljning vilket är i enlighet med plan.

”Många aktieägare söker information om Gaming Corps och försäkran att det ledningen kommunicerat fortfarande gäller, därför väljer vi att på detta sätt förtydliga att Bolagets tidsplan avseende produktion och försäljning fortsatt är densamma. Försäljningsaktiviteter har som tidigare kommunicerats pågått under en tid och produktionen av spelen ligger tidsmässigt rätt för att ledningens försäljningsplan ska kunna hållas. Som vanligt gäller att om betydande förändringar sker eller om Bolaget har nyheter att förmedla kommer vi att göra det enligt gällande regelverk för informationsgivning.” säger Juha Kauppinen, VD.

För mer information, vänligen kontakta:
Juha Kauppinen, VD: juha@gamingcorps.com
Erika Mattsson, Kommunikationschef och IR-ansvarig: ir@gamingcorps.com
Certified Adviser, Eminova Fondkommission AB: info@eminova.se, +46 8 684 211 00

Denna information lämnades, genom ovanstående kontaktpersons försorg, för offentliggörande vid den tidpunkt som är angiven av Gaming Corps nyhetsdistributör MFN vid publiceringen av detta pressmeddelande.