Gaming Corps ingår avtal med Citizen 5

Published June 14, 2017 at 14:03

Spelutvecklaren Gaming Corps (Nasdaq: GCOR) kan idag tillkännage ett avtal som innebär att bolaget agerar underleverantör åt amerikanska Citizen 5.

Det avtal som just tecknats mellan Gaming Corps och Citizen 5 ("C5") omfattar konceptdesign, animering och kod till delar av ett av C5:s kommande spelprojekt.

Uppdragets första delprojekt, som löper parallellt med det "work for hire"-uppdrag som påbörjas med omedelbar verkan och har ett startvärde , är värt ca 700 000 kr.