Gaming Corps genomför emissioner om ca 2,6 MSEK

Published April 10, 2018 at 15:00

Styrelsen för Gaming Corps AB (Nasdaq: GCOR) har på styrelsemöte, utifrån det bemyndigande som styrelsen erhöll vid årsstämman den 14 juni 2017, beslutat om kvittningsemissioner om ca 2,6 MSEK. 

Kvittningsemissionerna riktades till Big M Consulting AB och Marcus Andersson som kvittat sina fordringar, totalt uppgående till 2.623.719,54 SEK, mot Gaming Corps. Totalt tecknades 6.030.444 aktier till en genomsnittlig teckningskurs om 0,435 SEK. Efter registrering av kvittningsemissionerna uppgår aktiekapitalet i Gaming Corps till ca 12.226.989 SEK fördelat över 133.518.852 aktier. Teckningskursen motsvarar en rabatt om ca 2,03 procent jämfört med aktiens stängningskurs i måndags, den 9 april 2018. De nyemitterade aktierna medför en utspädningseffekt om ca 4,52 procent.