Gaming Corps utnämner John Chasoulidis till Chief Product Officer

Published August 17, 2019 at 13:08

Gaming Corps AB (publ) (Nasdaq: GCOR, ”Bolaget” eller ”Gaming Corps”) låter meddela att John Chasoulidis utnämnts till Chief Product Officer med ansvar för produktutveckling inom Gaming såväl som iGaming.

John hade tidigare rollen som Director of iGaming och har framgångsrikt lett utvecklingen av Bolagets kasinoslots samt ansvarat för teamet på Malta. Då Gaming Corps affärsidé bygger på två ben – Gaming och iGaming – samt styrkan från synergier dem emellan anser ledningen det naturligt att foga samman utvecklingsansvaret i en roll. Satsningar inom båda områden pågår och engagemanget på Malta har utökats sedan utvecklingen i Austin stängdes ned, något som skapat behov av ett sammanhållet utvecklingsansvar.

Att erbjuda John rollen som Chief Product Officer föll naturligt då han visat sig besitta stor kunskap inom såväl datorspelsutveckling som utveckling av kasinospel. Den fas Bolaget är i nu kräver att vi samlar produktionen på ett mer effektivt sätt för att säkerställa såväl kreativ höjd som affärsmässig framgång. Jag och övriga ledningen har stort förtroende för John och hälsar honom välkommen till denna nya utmaning.” säger Juha Kauppinen, VD.

“Jag är mer än glad att axla ansvaret för rollen som produktchef för Gaming Corps. Jag sätter stort värde på våra teammedlemmar och de produkter som vi arbetar med, och det viktiga är att trots allt företaget gått igenom så är vi redo att möta en fantastisk och ljus framtid. Personligen är jag hedrad att erbjudas denna möjlighet av Gaming Corps och VD Juha Kauppinen. Jag kommer att ge mitt yttersta för att utveckla fantastiska och roliga produkter.” säger John Chasoulidis, CPO

För mer information, vänligen kontakta:
Juha Kauppinen, VD: juha@gamingcorps.com
Erika Mattsson, Kommunikationschef och IR-ansvarig: ir@gamingcorps.com
Certified Adviser, Eminova Fondkommission AB: info@eminova.se, +46 8 684 211 00
Detta pressmeddelande finns tillgängligt i sin helhet på www.gamingcorps.com/newsroom

Denna information lämnades, genom ovanstående kontaktpersons försorg, för offentliggörande vid den tidpunkt som är angiven av Gaming Corps nyhetsdistributör MFN vid publiceringen av detta pressmeddelande.