Ändrat tid för årsstämma i Gaming Corps

Published May 8, 2017 at 12:20

Styrelsen väljer att skjuta på den planerade bolagsstämman den 2 juni då det vid konsolideringen av Red Fly framkommit att det finns tillgångar som inte redovisats i enlighet med svenskt sätt att redovisa.

Ny tid för bolagsstämma 14 juni 16.00
Separat kallelse kommer inom kort

Red Fly har i enlighet med amerikansk redovisningspraxis inte till någon del tagit upp nedlagda kostnader på de spel bolaget utvecklat. Sammanlagt har bolaget under perioden 2011-2016 haft kostnader på 6-8 MSEK som inte aktiverats. För att Gaming Corps ska kunna konsolidera Red Fly och visa en koncernbalansräkning enligt svensk redovisningspraxis måste sålunda en fördjupad analys av portföljen genomföras.