GAMING CORPS INGÅR AVTAL MED OPERATÖREN GOLDEN REELS

Published October 12, 2020 at 06:30

Gaming Corps AB (publ) (Nasdaq: GCOR, ”Bolaget” eller ”Gaming Corps”) meddelar härmed avtal ingåtts med operatören Golden Reels B.V. för distribution av iGaming-produkter. Distributionen kommer ske via direkt integration.

Gaming Corps har idag knutit ytterligare en operatör till Bolaget genom att avtal signerats med operatören Golden Reels B.V. Bolagets digitala spelautomater, så kallade kasinoslots, kommer distribueras till Golden Reels via direkt integration. Det innebär att samarbetet inte går via en aggregator som teknisk mellanhand. Enligt tidigare kommunikation har Bolaget inlett arbetet med att säkra den interna kapacitet som krävs för att genomföra direkt integration.

Ersättningen till Gaming Corps sker genom vinstdelning, Bolaget kan i det här läget inte göra någon prognos avseende intäkter från samarbetet med Golden Reels B.V.

”Golden Reels är en nystartad operatör som just nu arbetar på att etablera sin produktportfölj. Här ser vi möjligheter för Gaming Corps att följa med på den resan i ett tidigt skede och få bra exponering för våra spel. Stort lycka till önskar vi Golden Reels och välkomna som partner till Gaming Corps.” säger Juha Kauppinen, VD.

För mer information om Golden Reels, vänligen besök: www.goldenreels.com

För mer information, vänligen kontakta:

Juha Kauppinen, VD: juha@gamingcorps.com
Erika Mattsson, Kommunikationschef och IR-ansvarig: ir@gamingcorps.com
Certified Adviser, Eminova Fondkommission AB: info@eminova.se, +46 8 684 211 00

Detta pressmeddelande finns tillgängligt i sin helhet på www.gamingcorps.com/newsroom

Denna information lämnades, genom ovanstående kontaktpersons försorg, för offentliggörande vid den tidpunkt som är angiven av Gaming Corps nyhetsdistributör MFN vid publiceringen av detta pressmeddelande.