Gaming Corps erhåller utbetalning från nyemissionen enligt det investeringsavtal man signerade med GEM Global Yield Fund

Published May 16, 2017 at 08:58

Gaming corpes har den 6 april meddelat att man enligt det investeringsavtal Gaming Corps ingick med GEM i februari 2017, aktiverat det första avropet om 3070 000 aktier.

Enligt avtalet bstäms den faktiska volymen av en genomsnittlig handelsvolym som mäts 15 dagar efter det att avropp skett, priset sätts efter en ytterligare 15 dagars period. Utfallet av detta är nu att GEM har betalat för en teckning av 1 535 000 aktier till pris av 0:568 sek/aktie.

Gaming Corps kommer vid eventuella framtida emissioner från GEM att kommunicera både så som det gjordes i februari innan, samt det verkliga fallet efteråt.