Gaming Corps meddelar förändringar i ledningsgruppen

Published September 14, 2022 at 11:55

Gaming Corps AB (publ) ("Bolaget" eller "Gaming Corps") låter meddela förändringar inom koncernens ledningsgrupp. Bolagets nya Chief Marketing Officer Victoria Bonner, baserad på Malta, har nyligen tagit plats i ledningsgruppen. Därutöver har Chief Communications Officer Erika Mattsson meddelat att hon lämnar Bolaget och frånträder därmed ledningsgruppen per den 30 september.

Bolaget har nyligen engagerat Maltabaserade Victoria Bonner i rollen som Chief Marketing Officer och hon har därmed tagit plats i koncernens ledningsgrupp. Chief Communications Officer Erika Mattsson har därutöver meddelat att hon går vidare till en annan tjänst och frånträder således ledningsgruppen per den 30 september 2022. Styrelseordförande Claes Tellman kommer tillfälligt att ansvara för kommunikation och Investor Relations till dess att en ersättare har tillsatts.

Gaming Corps har engagerat Victoria Bonner som Chief Marketing Officer med placering på Malta. Victoria har en bred bakgrund inom iGamingbranschen med ledande roller på bland annat Relax Gaming och Pragmatic Play samt har ett stort nätverk i branschen. Hon har lång erfarenhet av att implementera marknadsfunktioner, team och processer, och har efter ett decennium i branschen valt att ansluta till Gaming Corps för att vara en del av Bolagets fortsatta tillväxt. Tillsättningen av Victoria Bonner återspeglar Gaming Corps alltmer framträdande varumärkesposition, och hennes fokus första tiden kommer ligga i att utveckla en stark marknadsföringsplan och strategi för de kommande åren.

"Jag vill önska Erika all lycka i framtiden med sitt nya uppdrag och samtidigt passa på att tacka henne å allas vägnar i ledningen för dessa år på Gaming Corps. Jag vill också välkomna Gaming Corps nya Chief Marketing Officer Victoria Bonner som jag är övertygad om kommer att tillföra kunskap, kontaktnät och engagemang gentemot industrin, vilket är nödvändigt för ytterligare expansion och marknadsföring av Gaming Corps nästa generation Casino Slots och andra spel. " säger Juha Kauppinen, VD.

"Det är svårt att sammanfatta den fantastiska resa jag har haft med Gaming Corps, från slutet av 2018 när vi stod inför flera utmanande omständigheter till den position som företaget befinner sig på idag. Jag är enormt stolt över att ha varit del i att sätta varumärket Gaming Corps på kartan och över allt vi åstadkommit, det är ett hårt lagarbete som resulterat i att Gaming Corps fått den nystart som Bolaget och våra aktieägare förtjänar. Varmt tack till alla jag haft förmånen att arbeta med under dessa snart fyra år, framför allt tack till mina vänner i ledningen. Det gläder mig också mycket att nyligen fått välkomna Victoria och att Bolaget kommit till den punkten där en helhjärtad satsning på marknadsföring är möjlig. Jag har stort förtroende för såväl Victoria som att Gaming Corps går en ljus framtid till mötes och ser fram emot att på nära håll följa den fortsatta resan som vän och aktieägare.” säger Erika Mattsson, Chief Communications Officer.

Gaming Corps befinner sig vid en spännande punkt i sin resa där organisk positionering har omsatts till en imponerande kommersiell pipeline. Produkterna och strategin för Bolagets varumärkesanpassade erbjudande är precis vad branschen just nu efterfrågar, och med nytt, större fokus på marknadsföring är jag mycket glad och förväntansfull att ansluta till ett företag som står precis på tröskeln till att bli ett framstående namn i branschen. Jag vill rikta mitt innerliga tack till Erika för hennes arbete och den otroliga grund som hon lagt.” säger Victoria Bonner, Chief Marketing Officer.

För mer information, vänligen kontakta
Juha Kauppinen, vd: juha@gamingcorps.com
Erika Mattsson, kommunikationschef och IR-ansvarig: ir@gamingcorps.com
Certified Adviser, Eminova Fondkommission AB: info@eminova.se, +46 8 684 211 00

Detta pressmeddelande finns tillgängligt i sin helhet på www.gamingcorps.com/newsroom

Denna information lämnades, genom ovanstående kontaktpersons försorg, för offentliggörande vid den tidpunkt som är angiven av Gaming Corps nyhetsdistributör MFN vid publiceringen av detta pressmeddelande.