Gaming Corps får ny styrelseordförande

Published November 30, 2023 at 18:10

Gaming Corps AB (publ) ("Bolaget" eller "Gaming Corps") Mikael Wågberg kommer att avsluta sin befattning idag den 30 november. Bolagets styrelse har beslutat att Claes Tellman, styrelseledamot, kommer att ta över rollen som styrelseordförande.

Mikael Wågberg, styrelseordförande i Gaming Corps AB sedan juni 2023, har idag tillkännagett sitt beslut att avgå som styrelseledamot och ordförande för Gaming Corps. Skälet är att Mikael har fått en utökad tjänst och att erforderlig tid inte kan läggas på styrelsearbetet i Gaming Corps. Claes Tellman, idag styrelseledamot, tar över rollen som styrelseordförande.

"Efter att i september ha fått möjlighet att anta en ny professionell utmaning i form av VD-rollen i Keolis AB, har jag i samråd med Gaming Corps styrelse tagit det svåra beslutet att fokusera på mitt nya ansvar och lämna min roll som styrelseordförande i Bolaget. Därför har jag valt att avsluta mitt uppdrag och skapa en möjlighet för någon som helhjärtat kan ägna sig åt Gaming Corps framtida utveckling. Jag är övertygad om att bolaget har en positiv framtid och önskar alla i bolaget stort lycka till." Säger: Mikael Wågberg, styrelseordförande

"Vi vill tacka Mikael för hans bidrag, engagemang och ledarskap som styrelseordförande under tiden i bolagets styrelse. Verksamheten inom bolaget påverkas inte av förändringen, och vi är övertygade om att Gaming Corps kommer att fortsätta sin framgångsrika utveckling. Vakansen inom styrelsen kvarstår till nästa årsstämma som hålls under 2024. Valberedningen kommer att inleda processen inför denna inom kort." Säger Claes Tellman, styrelseledamot

För mer information, vänligen kontakta
IR: ir@gamingcorps.com

Certified Adviser, Eminova Fondkommission AB: info@eminova.se, +46 8 684 211 00

Detta pressmeddelande finns tillgängligt i sin helhet på www.gamingcorps.com/newsroom

Denna information lämnades, genom ovanstående kontaktpersons försorg, för offentliggörande vid den tidpunkt som är angiven av Gaming Corps nyhetsdistributör MFN vid publiceringen av detta pressmeddelande.