Gaming Corps tidigarelägger publicering av delårsrapport

Published May 8, 2019 at 14:48

Gaming Corps AB (publ) (Nasdaq: GCOR, "Bolaget" eller "Gaming Corps") låter härmed meddela att publicering av delårsrapport för första kvartalet 2019 tidigareläggs till den 14 maj 2019. 
 
 

Då underlagen till delårsrapporten tagits fram snabbare än beräknat, och då Bolaget vet att dess aktieägare har speciellt intresse för periodens resultat, har ledningen beslutat tidigarelägga publiceringen. Delårsrapport för första kvartalet 2019 kommer att publiceras den 14 maj 2019 istället för som tidigare kommunicerat den 31 maj 2019.

För mer information, vänligen kontakta:

Juha Kauppinen, VD: juha@gamingcorps.com

Erika Mattsson, Tillförordnad Kommunikationschef och IR-ansvarig: ir@gamingcorps.com

Certified Adviser, Eminova Fondkommission AB: info@eminova.se,+46 8 684 211 00

Detta pressmeddelande skickades ut den 8 maj 2019 vid den tidpunkt som är angiven av Gaming Corps nyhetsdistributör Cision vid publiceringen.