Gaming Corps ingår avtal med White Hat Gaming

Published February 3, 2022 at 08:58

Gaming Corps AB (publ) ("Bolaget" eller "Gaming Corps") har idag ingått avtal med operatören och plattformsleverantören White Hat Gaming. Avtalet avser distribution av Bolagets iGamingportfölj via White Hat Gaming’s välrenommerade globala plattform.

Gaming Corps har idag slutit avtal med White Hat Gaming avseende distribution av Bolagets iGamingportfölj via aggregator till White Hat Gaming’s anslutna kasinon. White Hat Gaming är en global aktör som via sin plattform agerar operatör samt erbjuder aggregatorstjänster, white label-tjänster och produkter så som betalningslösningar. White Hat Gaming’s huvudmarknad är Storbritannien och nuvarande satsningar fokuseras på tillväxt i USA.

White Hat Gaming är ett välrenommerat varumärke i branschen som Gaming Corps kan sätta mycket stolthet i att idag ha ingått avtal med. White Hat Gaming väljer samarbetspartners med stor omsorg och är ett drivet företag med tydliga tillväxtambitioner. Jag gläder mig åt att Gaming Corps nu går in som partner och kan leverera våra moderna spel till White Hat Gaming’s många anslutna kasinon.” säger Juha Kauppinen, VD.

Ersättningen till Gaming Corps sker via vinstdelning och ingen prognos avseende intäkter från samarbetet med White Hat Gaming kan ges i det här läget. Distributionen av Bolagets spel till White Hat Gaming sker via aggregatorn Relax Gaming.

För mer information, vänligen kontakta
Juha Kauppinen, CEO: juha@gamingcorps.com
Erika Mattsson, Chief Communications Officer och IR-ansvarig: ir@gamingcorps.com
Certified Adviser, Eminova Fondkommission AB: info@eminova.se, +46 8 684 211 00

Detta pressmeddelande finns tillgängligt i sin helhet på www.gamingcorps.com/newsroom

Denna information lämnades, genom ovanstående kontaktpersons försorg, för offentliggörande vid den tidpunkt som är angiven av Gaming Corps nyhetsdistributör MFN vid publiceringen av detta pressmeddelande.