Gaming Corps erhåller godkännande i Lettland

Published June 9, 2023 at 14:56

Gaming Corps AB (publ) ("Bolaget" eller "Gaming Corps") har idag via sitt dotterbolag Gaming Corps Malta Ltd erhållit godkännande att distribuera sina spel i Lettland.

Den reglerade marknaden i Lettland är relativ ung och kontrolleras av Lotteries and Gambling Supervisory Inspection of the Republic of Latvia som grundades 1 januari 1998.

För mer information besök gärna: www.iaui.gov.lv/en

” Vi är glada att erhålla detta godkännande i Lettland vilket gör att vi nu kan sluta avtal med operatörer verksamma på denna marknad. Lettland är det senaste tillskottet på reglerade marknader som bolaget nu erhållit godkännande i och det är i enlighet med den utarbetade strategin som vi haft för bolagets tillväxt. ” Säger Juha Kauppinen, VD

För mer information, vänligen kontakta
Juha Kauppinen, vd: juha@gamingcorps.com

Claes Tellman (TF) IR-ansvarig: ir@gamingcorps.com

Certified Adviser, Eminova Fondkommission AB: info@eminova.se, +46 8 684 211 00

Detta pressmeddelande finns tillgängligt i sin helhet på www.gamingcorps.com/newsroom

Denna information lämnades, genom ovanstående kontaktpersons försorg, för offentliggörande vid den tidpunkt som är angiven av Gaming Corps nyhetsdistributör MFN vid publiceringen av detta pressmeddelande.