BEGRÄNSAD RAPPORTERING PÅ GRUND AV COVID-19

Published May 21, 2020 at 16:00

Gaming Corps AB (publ) (Nasdaq: GCOR, ”Bolaget” eller ”Gaming Corps”) låter meddela att på grund av sjukfrånvaro som resultat av covid-19 kommer delårsrapporten för första kvartalet 2020 samt årsredovisningen för verksamhetsåret 2019 att vara i avskalat format.

Gaming Corps har målsättningen att ta fram gedigna rapporter som på ett ingående sätt belyser Bolagets affär, produkter och marknad samt förmedlar ledningens syn på perioden som gått och arbetet framåt. Då Bolagets Kommunikationschef varit sjuk i covid-19 en längre tid finns det inte möjlighet att tillhandahålla detta innehåll i kommande två rapporter och ledningen önskar därmed meddela aktieägarna om det i förväg.

Det har varit en uttalad strategi sedan nuvarande ledning tillträdde att hålla en hög nivå av transparens gentemot Gaming Corps aktieägare. Jag har arbetat ingående med att säkra att de som är intresserade av vår verksamhet varje kvartal ska få en gedigen rapport och så mycket information vi kan dela med oss av, givet lagar och regler. Vi har även strävat efter att på djupet förmedla ledningens syn på positiva och negativa händelser och vad vi förväntar oss framöver. Givet min långa sjukfrånvaro som ännu inte avslutats har jag inte möjlighet att ta fram en rapport som håller måttet denna gång och vi har därför beslutat göra en begränsad och avskalad version. Vi gläder oss åt att så många aktieägare vill höra från oss och kommer säkra att informationen kommer er tillhanda i annan form så fort det är möjligt. Dialogen med aktieägarna är och förblir en prioritet för Gaming Corps.” säger Erika Mattsson, Chief Communications Officer.

Datum för kommande rapportering:

  • Delårsrapport för det första kvartalet 2020 kommer att publiceras den 22 maj 2020
  • Årsredovisning för verksamhetsåret 2019 kommer att publiceras den 2 juni 2020
  • Delårsrapport för det andra kvartalet 2020 kommer att publiceras den 14 augusti 2020
  • Delårsrapport för det tredje kvartalet 2020 kommer att publiceras den 16 november 2020
  • Delårsrapport för det fjärde kvartalet 2020 kommer att publiceras den 15 februari 2021

För mer information, vänligen kontakta:

Juha Kauppinen, VD: juha@gamingcorps.com
Erika Mattsson, Kommunikationschef och IR-ansvarig: ir@gamingcorps.com
Certified Adviser, Eminova Fondkommission AB: info@eminova.se, +46 8 684 211 00

Detta pressmeddelande finns tillgängligt i sin helhet på www.gamingcorps.com/newsroom

Denna information lämnades, genom ovanstående kontaktpersons försorg, för offentliggörande vid den tidpunkt som är angiven av Gaming Corps nyhetsdistributör MFN vid publiceringen av detta pressmeddelande.