Gaming Corps årsredovisning 2022

Published June 5, 2023 at 16:52

Gaming Corps AB (publ) (Nasdaq: GCOR, ”Bolaget” eller ”Gaming Corps”) avger härmed årsredovisning för räkenskapsåret 2022.

NYCKELTAL RÄKENSKAPSÅRET 2022

KONCERN
  2022 2021
Nettoomsättning 12,41 MSEK (2,36 MSEK)
Rörelseresultat -24,87 MSEK (-22,46 MSEK)
Resultat efter finansiella poster -24,4 MSEK (-22,36 MSEK)
Resultat per aktie före och efter utspädning -0,48 SEK (-0,51 SEK)

Siffror i parentes avser 31 december 2021.

UNDER ÅRET

 • Januari: Gaming Corps utser ny CFO.
  • Ny samarbetspartner SkillOnNet
 • Februari: ny samarbetspartner White Hat Gaming.
  • Bokslutskommuniké samt delårsrapport för fjärde kvartalet
 • Mars: nya samarbeten med BetClic, Grand Casino Baden.
  • Riktad emission om 10 MSEK till SVEA Bank AB samt kvittningsemission om ca 9,7 MSEK.
  • Kallelse till extra bolagsstämma.
 • April: Kommuniké från extra stämma.
  • Avtal med Leo Vegas.
 • Maj: Nya avtal Solid Gaming, Entain.
  • Uppdatering av publiceringskalendern.
  • Årsredovisning för 2021.
  • Delårsrapport för första kvartalet.
  • Kallelse till årsstämma
 • Juni: Nya avtal med ComeOn Group, Glitnor och FashionTV Gaming.
  • Varumärkesanpassade mines games.
  • Kommuniké från årsstämma.
 • Augusti: Delårsrapport för andra kvartalet.
 • September: Ändringar i ledningsgruppen.
 • Oktober: Godkända för Gibraltar Betting and Gaming Association att lansera spel via Relax Gaming.
 • November: Delårsrapport för tredje kvartalet.
  • Uppfyller kraven att lansera spel i Nederländerna.
 • December: Erhåller spellicens för grekiska marknaden.
  • Riktad emission till SVEA Bank AB om 10 MSEK.

För samtliga väsentliga händelser se årsredovisningen not 20.

VD JUHA KAUPPINEN HAR ORDET

Kära Aktieägare,

Räkenskapsåret 2022, innebar ett mycket händelserikt och framgångsrikt år för Gaming Corps ur många perspektiv. Jag fick tidigare en fråga av en investerare var jag ser Gaming Corps befinna sig i slutet av året, mitt svar var att jag ville se en komplett organisation på plats vilket Bolaget idag har.

När det kommer till lanseringar av spel började 2022 intensivt med spel i samtliga kategorier inom Mines, Multiplier, Table, Slots samt Plinko, vilka under året kom att utökas successivt genom att efterfrågan från kunderna ökade och kapaciteten inom bolaget började växa. Inte nog med spellanseringarna ökade, antalet nya marknader och kunder ökade också markant under året, vilket gav avtryck i såväl intäkterna som utgifterna.

Ser vi till nettoomsättningen så landar året på ca 12,41 MSEK jämfört med 2021 som var 2,36 MSEK och rörelseresultatet -24,87 MSEK för detta år och -22,46 MSEK för 2021. Årets resultat 2022 hamnade på -24,4 MSEK jämfört med -22,36 för 2021.

Antalet medarbetare har under året ökat till 43 från tidigare 29. Här har vi i slutet av året medvetet satsat på mer bransch-kunnig personal med inriktning på viss spetskompetens inom bland annat; spelutveckling, regelefterlevnad, design och marknadsföring. Vi kan mäta och se detta i spelens utformning och det märks även i de diskussioner vi för med våra samarbetspartners.

Under året ville jag börja använda mig av grafer i mitt VD-ord för att visuellt kunna visa ökning och minskning under vissa perioder i spelarantal och spelarinsatser. Till årsredovisningen har jag dessutom lagt till ytterligare en graf för att visa antal spelsläpp under året och vilka kategorier som lanserats.

Under perioden augusti-september-oktober släppte vi endast 1 spel i oktober vilket berodde på att vi arbetade med fullt fokus på varumärkesanpassade spel till flera av våra samarbetspartners.

Vi gick live med våra spel på 227 nya kasinon under året. Ser vi till det totala antalet kasinon där vi nu finns live började och slutade 2022 med följande antal:

Q1 Q2 Q3 Q4

175 235 284 402

Ytterligare omkring 400 nya kasinon väntade driftsättning sedan rapporteringen av det fjärde kvartalet.

Jag vill också passa på att tacka samtliga aktieägare för det förtroende som er investering i Gaming Corps ger oss att förvalta.

Juha Kauppinen
Uppsala 2023-06-05

Juha Kauppinen

För mer information, vänligen kontakta
Juha Kauppinen, CEO: juha@gamingcorps.com

Claes Tellman, (TF) IR-ansvarig: ir@gamingcorps.com

Certified Adviser, Eminova Fondkommission AB: info@eminova.se, +46 8 684 211 00

Detta pressmeddelande finns tillgängligt i sin helhet på www.gamingcorps.com/newsroom

Denna information lämnades, genom ovanstående kontaktpersons försorg, för offentliggörande vid den tidpunkt som är angiven av Gaming Corps nyhetsdistributör MFN vid publiceringen av detta pressmeddelande.