Gaming Corps AB (publ) (“Bolaget” eller “Gaming Corps”) avger härmed årsredovisning för räkenskapsåret 2023

Published June 7, 2024 at 13:34

NYCKELTAL

KONCERN
2023

2022

Nettoomsättning 31,12 MSEK (12,41 MSEK)
Rörelseresultat -22,46MSEK (-24,87 MSEK)
Resultat efter finansiella poster -24,08 MSEK (-24,4 MSEK)
Resultat per aktie före utspädning -0,41 SEK (-0,48 SEK)


Siffror i parentes avser verksamhetsåret 2022.

Under året
Januari: Gaming Corps lanserar spel i Afrika med ledande operatören GOAT Interactive.

Februari: Bokslutskommuniké och delårsrapport för fjärde kvartalet 2022.

April: Gaming Corps live med betydande operator I Nederländerna.

– Gaming Corps fortsätter expansion med ny marknad och lanserar spel i Estland.

Maj: Avtal med Kindred Group.

– Delårsrapport för första kvartalet 2023.

– Gaming Corps erhåller tillstånd från Svenska Spelinspektionen

– Kallelse till årsstämma

– Daniel Redén förstärker ledningsgruppen.

Juni: Gaming Corps publicerar årsredovisning för 2022.

– Gaming Corps erhåller godkännande i Lettland.

– Kommuniké från årsstämma.

Augusti: Delårsrapport för andra kvartalet 2023.

November: Gaming Corps ingår avtal med Betfair.

– Delårsrapport för tredje kvartalet 2023.

– Gaming Corps tecknar avtal med Betway Afrika.

– Gaming Corps får ny styrelseordförande

December: Gaming Corps erhåller ISO27001:2022 certifiering.

– Gaming Corps har beslutat om en riktad emission om totalt cirka 11 MSEK.

– Kallelse till extra bolagsstämma.

VD JUHA KAUPPINEN HAR ORDET

Det har varit ytterligare ett år att reflektera över med beundran sedan starten, och att se hur Gaming Corps har utvecklats till ett pålitligt spelutvecklingsföretag inom kasinoindustrin. Nettoomsättningen ökade med hela 250% från 12,4 MSEK år 2022 till cirka 31,1 MSEK år 2023. Rörelseresultatet har förbättrats något, med fortsatt fokus på att balansera utgifter i förhållande till intäkter. Gaming Corps har i slutet av året 45 medarbetare spridda över flera geografiska områden världen över, med fullt fokus på att leverera den bästa spelupplevelsen för våra kunder.

Regelefterlevnad har varit en prioritet för Gaming Corps under 2023, då vi också erhöll vår ISO27001:2022-certifiering. Vi har kontinuerligt lanserat nya produkter, med en ny slot ungefär var fjärde vecka, samt Mines- och Crash-spel. Våra spel finns tillgängliga på över 1 200 onlinekasinon, med ytterligare över 400 kasinon som väntar på att driftsättas. Detta är en betydan-de ökning från cirka 402 onlinekasinon i slutet av 2022, vilket motsvarar en ökning på cirka 198%.

Jag vill också dela en graf som visar hur den latinamerikanska marknaden har påverkat våra intäkter under verksamhetsåret. Den röda linjen visar de procentuella intäkterna från Latinamerika. Vi kan tydligt se hur Latinamerika drev tillväxten initialt, men att denna tillväxt sedan minskade. Nu ser vi att hela verksamheten (exklusive Latinamerika) har visat tillväxt och ökad tillför-litlighet för våra spel på alla marknader. Detta är en nyckelfaktor för att lyckas med vår tillväxt samtidigt som vi bygger upp en allt sundare affärsverksamhet.

Tillsammans med övriga ledningen har jag fokuserat på att effektivisera verksamheten och identifierat områden inom organisationen där vi kan minska kostnader, samtidigt som vi budgeterar för att förstärka andra områden framöver.

Nu när årsredovisningen publicerats har också Bolaget släppt Snoops High Rollers som vi började arbeta med under verk-samhetsåret 2023, där lanseringen skedde i mitten av april 2024.

Nu är det fullt fokus på det nya verksamhetsåret och med en ny engagerad styrelse på plats, jag ser också fram emot att presentera några nya medarbetare framöver.

Jag vill som alltid tacka våra aktieägare för ert engagemang och stöd.

Med vänliga hälsningar,

Juha Kauppinen

VD Gaming Corps AB

För mer information, vänligen kontakta
Juha Kauppinen, VD: juha@gamingcorps.com

IR: ir@gamingcorps.com

Certified Adviser, Eminova Fondkommission AB: info@eminova.se, +46 8 684 211 00

Detta pressmeddelande finns tillgängligt i sin helhet på www.gamingcorps.com/newsroom

Denna information lämnades, genom ovanstående kontaktpersons försorg, för offentliggörande vid den tidpunkt som är angiven av Gaming Corps nyhetsdistributör MFN vid publiceringen av detta pressmeddelande.