Gaming Corps proudly presents Delicious, Gaming Corps’ first tailor made, exclusive iGaming product to reach the market. Delicious is a trotting themed casino slot inspired by legendary trotting horse Delicious U.S. The game has been developed exclusively for ATG® and is today made available on ATG Casino.

For the Swedish version of this article, please scroll down

On December 20th 2019, Gaming Corps and ATG announced an agreement whereby Gaming Corps would develop tailor made, exclusive casino slots on ATG’s behalf. It has since been the Company’s outspoken intent to further develop the business model and work to secure more individual deals of the same nature. The launch of Delicious marks Gaming Corps’ first tailor made, exclusive iGaming product to reach the market. Board member Daniel Redén came up with the idea for the game, inspired by Delicious U.S., a trotting horse he trained during many successful years on the race track.

It is with great pleasure that we present Delicious today. For Gaming Corps, it is a milestone to have developed our first tailor-made exclusive product. This journey has taught us much along the way, lessons which have already been valuable in the work of further developing this business model. I would like to thank ATG for great, straightforward collaboration, and our team for the dedicated work on developing this product. But above all, I want to thank board member Daniel Redén for his vision and drive. With a genuine passion for trotting and gaming, Daniel has managed to join his two worlds in an inspiring way, something which resulted in an exciting product.” says Juha Kauppinen, CEO.

The game design, artwork, animations, sound and mechanics of Delicious have been carefully developed to convey the experience of the trotting race track, inspired by its great namesake. Under the training of Daniel Redén, Delicious U.S. was one of the trotting world’s best mares over several years. Delicious U.S. won 29 out of 55 races and held a number of world records before finishing her career in 2017. For more about Delicious the horse, click here.

“Trotting, horses and animals have been, and always will be, my greatest interest and passion in life. Delicious was the turning point for me and my trotting career, she is more than just a horse; she has meant so much and taught me so much in ways that cannot be expressed in words. Had ATG not liked the idea, this product would never have reached the market as it is very important to me that the Delicious casino slot is only available on ATG. That I am passionate about trotting is not new, but through the collaboration with ATG my vision has been translated into something tangible which ensures that income from the game goes directly back to the sport of trotting. For me, it means a lot to be able to give something back to the sport that has given me everything. In addition, Delicious is a star who deserves to be made immortal, and with the help of this game we perpetuate her legacy in a new, innovative way. As a company, Gaming Corps demonstrates the ability to carry out tailor-made projects with an eye for detail. Trotting will continue to be an inspiration for me in my work at Gaming Corps, and I hope this game will spark an interest in the sport! Have a lot of fun playing and pay attention to the details.” says Daniel Redén, Board Member.

To learn more about our legend and inspiration, click here for a presentation of Delicious U.S.

 

Trumpeter och Fanfarer! Delicious är här!

Gaming Corps kan idag stolt presentera Delicious, Bolagets första skräddarsydda, exklusiva iGaming-produkt att nå marknaden. Delicious är en digital spelautomat med travtema inspirerad av den legendariska travhästen Delicious U.S. Spelet har utvecklats exklusivt för ATG® och görs senare idag tillgängligt på ATG Casino.

Den 20 december 2019 kungjordes samarbetsavtalet mellan Gaming Corps och ATG där del av överenskommelsen avsåg exklusiva, skräddarsydda produkter i form av digitala spelautomater. Det har varit Bolagets uttryckta avsikt att därutöver utvidga verksamheten med fler projekt av samma affärsmodell. I och med dagens lansering släpps den första produkten framtagen av Bolaget för en motparts räkning när den digitala spelautomaten ”Delicious” presenteras. Styrelseledamot Daniel Redén står bakom idén till spelet, inspirerad av Delicious U.S., en travhäst han tränade under flera framgångsrika år på travbanan.

Det är med stor glädje vi presenterar ”Delicious”. För Bolaget är det en milstolpe att ha genomfört den första skräddarsydda utvecklingen av en exklusiv produkt, vi har lärdomar i bagaget som redan kommit till nytta i arbetet med att fördjupa affärsmodellen. Jag vill tacka ATG för ett gott och rättframt samarbete och vårt dedikerade team som tagit fram produkten. Men framför allt vill jag tacka styrelseledamot Daniel Redén för hans vision och driv. Med genuin passion för travsport och gaming har Daniel lyckats sammanföra sina två världar på ett inspirerande sätt vilket resulterat i en spännande produkt.” säger Juha Kauppinen, VD.

Speldesign, grafik, animeringar, ljud och mekanik i Delicious har noggrant utvecklats i syfte att förmedla upplevelsen av travbanan, med inspiration tagen från spelets legendariska namne. Tränad av Daniel Redén var Delicious U.S. en av travvärldens bästa ston under flera år. Delicious U.S. vann 29 av 55 starter och innehade ett par världsrekord innan karriären avslutades 2017.

”Travsport, hästar och djur är och har alltid varit mitt stora intresse och min passion i livet. Delicious var vändpunkten för mig och min karriär inom travet, hon är mer än bara en häst, hon har betytt oerhört mycket och har lärt mig massor som inte går att förklara i ord. Hade inte ATG gillat idén så hade vi aldrig sett den här produkten på marknaden då det är väldigt viktigt för mig att denna spelautomat endast finns exklusivt hos ATG. Att jag brinner för trav är ingen nyhet men genom samarbetet med ATG får min vision konkret utlopp i att medel från spelet går direkt tillbaka till travsporten. För mig betyder det mycket att på så sätt få ge tillbaka något till den sport som givit mig allt. Sen är Delicious en stjärna som förtjänar att göras odödlig, och med hjälp av spelet bygger vi hennes eftermäle på ett nytt, innovativt sätt. Från Gaming Corps sida visar vi att vi kan utföra skräddarsydda projekt med känsla för detaljer och travet kommer fortsatt vara en inspiration för mig i mitt arbete inom Gaming Corps. Jag hoppas den här spelautomaten kan skapa ett intresse för sporten! Ha det så roligt när ni spelar och lägg märke till detaljerna.” säger Daniel Redén, styrelseledamot.